Impressum

Dane zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i dotyczą firmy:

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Niemcy

Tel.: +49 20 41 101-0
Faks: +49 20 41 6 40 17

Forma prawna: Spółka komandytowa
Siedziba: 45133 Essen
Nr rejestru handlowego: A 1052 – Sąd Rejonowy w Essen
Numer identyfikacji podatkowej: DE 11 98 80 525

Osobiście odpowiedzialni wspólnicy:
Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH
Rejestr handlowy nr B 888 – Sąd Rejonowy w Essen
Członkowie zarządu: Hilde Müller, dr inż. Claus-M. Müller, dr Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

E-mail: info(at)mc-bauchemie.de


W razie pytań dotyczących strony internetowej kontakt z:
Saki M. Moysidis, Marketing & Communication
Telefon: (0 20 41) 101-0
Telefaks: (0 20 41) 101-688

E-mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de


Koncepcja, projekt, realizacja:
ecomplexx Germany
Plange Mühle 1
40221 Düsseldorf
Niemcy

Tel.: +49 211 417432 - 0
Faks: +49 211 417432 - 204
E-mail: info@ecomplexx.com
URL: http://www.ecomplexx.com/


Nota prawna:
Nasze strony internetowe opracowaliśmy z należytą starannością. Jednakże nie możemy zagwarantować, że wszystkie zawarte tutaj dane są poprawne i kompletne.

Informacje umieszczone na naszych stronach internetowych należy traktować wyłącznie jako ogólne informacje na temat MC. Nie zastępują one fachowych porad, nie są rekomendacją produktu ani nie stanowią instrukcji używania lub obsługi produktów MC.

W sprawie szczegółowych pytań dotyczących naszych produktów i usług prosimy kontaktować się z nami przez stronę internetową lub zwrócić się bezpośrednio do jednego z naszych centrów serwisowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody wynikające z wykorzystania niniejszych informacji.

Informacje umieszczone na tych stronach internetowych są stale aktualizowane i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. W tym zakresie również nie ponosimy odpowiedzialności.


Polityka prywatności:
W celu pobrania danych lub uzyskania odpowiedzi na zapytania konieczne jest, aby przekazali nam Państwo dane osobowe wymagane na stronie internetowej. MC-Bauchemie gromadzi te dane, aby móc opracować Państwa zapytanie, przesłać informacje o produkcie, serwisie i stosowną dokumentację oraz zapewnić możliwie najlepszą jakość usługi. MC-Bauchemie traktuje te dane jako poufne i udostępnia osobom trzecim w stopniu niezbędnym do realizacji wymienionych celów.


Google Analytics:
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google-Analytics, narzędzia do analityki internetowej należącego do Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które są zachowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej generowane przez cookies transmitowane są z reguły do serwera Google w USA, gdzie następnie są przechowywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google wcześniej skrócony. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP transmitowany jest do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony Google wykorzysta te informacje w celu analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, sporządzania raportów na temat aktywności witryny oraz innych usług dla operatora strony www związanych z korzystaniem z witryny i z Internetu. Adres IP przekazany w ramach systemu Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi, będącymi w posiadaniu Google. Zapisywanie cookies można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w programie Państwa przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto mogą Państwo zablokować pobieranie danych generowanych do Google przez cookies i dotyczących Państwa korzystania z witryny (włącznie z Państwa adresem IP) jak również uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki przeglądarki dostępnej pod niniejszym linkiem.


Mogą Państwo zrezygnować z pobierania danych przez narzędzie Google-Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez zainstalowanie na Państwa przeglądarce funkcji dezaktywacji Add-on

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de