BASF udziela licencji MC-Bauchemie na korzystanie z technologii Crystal Speed Hardening przyspieszającej twardnienie betonu

Bottrop, 20 listopada 2017 r. BASF po raz pierwszy w historii udzielił licencji na korzystanie z opatentowanej technologii przyspieszającej twardnienie betonu „Crystal Speed Hardening”. Licencję przyznano firmie MC-Bauchemie, Bottrop (Niemcy).

Technologia Crystal Speed Hardening jest bazą domieszki przyspieszającej twardnienie betonu o nazwie Master X-Seed należącej do grupy produktów Master Builders Solutions®. Ta innowacyjna technologia znalazła zastosowanie i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku. Pozwala na przyspieszenie twardnienia betonu poprzez wsparcie naturalnego procesu hydratacji cementu. Zachodzące reakcje nie powodują negatywnego wpływu na jego urabialność, reologię, końcową wytrzymałość czy trwałość gotowego betonu. Dzięki temu uzyskuje się bardzo wysokie wczesne wytrzymałości, co skutkuje wzrostem wydajności i efektywności energetycznej produkcji. Ma to przełożenie na oszczędność czasu podczas betonowania na placu budowy, szczególnie w miesiącach zimowych  przy budowie i naprawie dróg, jak również w prefabrykacji. Dzięki tej technologii zakłady prefabrykacji skróciły cykle produkcyjne, co przełożyło się na obniżenie kosztów energii.

BASF na swojego partnera wybrał spółkę MC-Bauchemie, która spełnia wysokie standardy jakości w zakresie kompleksowego doradztwa technicznego oraz będzie promować na rynku wyjątkową technologię domieszki przyspieszającej twardnienie betonu.