ombran MHP-SP 3000 jest odporny na najtrudniejsze warunki

22.06.2017

Z ombranem MHP-SP 3000, MC-Bauchemie wprowadziła na rynek nową generację powłok mineralnych do betonu i murów studzienek i kanałów. Oferując wyjątkowo wysoką odporność chemiczną i mechaniczną, spełnia wymagania klasyfikacyjne B2 / XWW4, najwyższej stosowanej do zapraw powłokowych zgodnie z wymagającą niemiecką normą DIN 19573.
Konstrukcje kanalizacyjne są stale narażone na wysoką odporność biologiczną, chemiczną, a w szczególności mechaniczną. W związku z tym już po krótkim czasie eksploatacji mogą one wykazywać znaczne oznaki zużycia, a nawet rzeczywiste uszkodzenia. Czasami takie zjawiska mogą zagrażać całej konstrukcji, a w przypadku wycieków lub awarii funkcjonalnych także środowisku. Zamiast kosztownej pełnej renowacji, powlekanie uszkodzonych studzienek i kanalizacji wysokowydajną zaprawą murarską zwykle okazuje się bardziej ekonomiczną alternatywą. Nałożenie powłoki mineralnej na studzienki włazowe lub ściany kanalizacji może przyczynić się do przywrócenia lub poprawy szczelności, wytrzymałości i statycznej nośności konstrukcji.
Wysokie wartości oporu
Nowo opracowany ombran MHP-SP 3000 wyróżnia się przede wszystkim zoptymalizowaną odpornością chemiczną. Jest on oparty na cementach wysokowydajnych CEM III, które pomagają podnieść produkt do najwyższej możliwej klasy ekspozycji XWW4 zgodnie z normą DIN 19573. Wykracza to poza wymagania znanej klasy ekspozycji XA3 odporności na działanie czynników chemicznych zgodnie z normą EN 206, która jest bardziej rozpowszechnioną normą w odniesieniu do odporności betonu. Wyższa klasyfikacja ekspozycji opiera się na teście starzenia przez 14 i 70 dni, podczas którego materiał narażony jest na wartości pH odpowiednio 0 i 1. Klasyfikacji dokonuje się na podstawie porównania wartości znamionowej zniszczenia zaprawy wzorcowej. W tym teście ombran MHP-SP 3000 uzyskał znakomite wyniki i dlatego został zaklasyfikowany do najwyższej kategorii odporności do stosowania w warunkach charakteryzujących się wartościami pH < 4. Ciągła praca pod wpływem biogenicznego kwasu siarkowego i wynikającej z tego korozji BSA nie jest jednak możliwa, ponieważ wartości pH < 3,5 - jest to bardziej praktyczna wartość orientacyjna - nie mogą być trwale odporne na działanie mineralnych zapraw do powlekania. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie specjalnych powłok, np. hybrydowej powłoki krzemianowej ombran CPS.
Wysoka odporność chemiczna jest również wspierana przez minimalizację porowatości i optymalny rozkład wielkości porów w matrycy zaprawy. I tu właśnie opatentowana przez MC technologia DySC® jest szczególnie korzystna, ponieważ zapewnia, że matryca zaprawy staje się coraz bardziej zwarta i skonsolidowana nawet po ustaniu normalnego nawodnienia. Oznacza to osiągnięcie nie tylko wyjątkowej odporności chemicznej, ale również wyjątkowo wysokiej odporności na ścieranie - praktycznie bez strat materiału w standardowych warunkach testowych, znanych jako Darmstädter Kipprinne (Darmstadt Tilt Tilt Trough Test - EN 295-3). Odporność na siarczany i saturację jest równie doskonała. ombran MHP-SP 3000 wytrzyma również cykliczne zmiany temperatury oraz atak mrozu i soli odladzającej.
Dobre właściwości aplikacyjne
ombran MHP-SP 3000 został opracowany specjalnie do zautomatyzowanej aplikacji z wykorzystaniem procesu MRT (Manhole Rehabilitation Technology) lub z nowym wozem MRT firmy MC. Nadaje się jednak w równym stopniu do aplikacji natryskowej jak i ręcznej. Ta wysokowydajna zaprawa tworzy bardzo dobre połączenie z podłożem do reprofilacji i nakładania powłok, wykazuje wysoką stabilność, nawet przy dużych grubościach warstw, i może być szybko narażona na działanie wody. Oznacza to, że powlekane struktury kanalizacyjne są gotowe do ponownego użycia po fazie utwardzania wynoszącej zaledwie kilka godzin. Dodatkową korzyścią jest unikalna technologia "identyfikatora" zastosowana w produkcie, która umożliwia operatorom sieci i projektantom niezawodne sprawdzenie, czy zastosowana zaprawa renowacyjna jest rzeczywiście tą, która została określona.
Zastosowanie z MRT-Truckiem
Zautomatyzowane zastosowanie ombranu MHP-SP 3000 z nowym MRT-Truck firmy MC oznacza, że operatorzy sieci kanalizacyjnych i specjalistyczne firmy remontowe mogą teraz łatwiej, szybciej, pewniej i bardziej ekonomicznie pokrywać studzienki, osiągając jednocześnie lepszą, powtarzalną jakość. Mobilny, samodzielny, zintegrowany system automatycznej naprawy i renowacji studzienek kanalizacyjnych, MRT Truck jest dostępny do wynajęcia właśnie dla takich użytkowników. Ważący 12 ton samochód ciężarowy posiada pomieszczenie dla personelu, własny pokładowy system zasilania w energię elektryczną, wodę i sprężone powietrze, mieszalnik zaprawy, pompę do zaprawy oraz kompletny system aplikacji i sterowania MRT. Zaprawa - ombran MHP-SP 3000 - jest stosowana przez odśrodkowe działanie jednostki przędzalniczej MRT, co daje doskonałe wyniki rehabilitacji za każdym razem.

Oferując wyjątkowo wysoką odporność chemiczną i mechaniczną, ombran MHP-SP 3000 spełnia najwyższe wymagania stawiane zaprawom powłokowym.
Oferując wyjątkowo wysoką odporność chemiczną i mechaniczną, ombran MHP-SP 3000 spełnia najwyższe wymagania stawiane zaprawom powłokowym.
© MC-Bauchemie 2021
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123