MC for Buildings

MC for Buildings

Know-how firmy MC w zakresie budownictwa lądowego gwarantuje wyższą jakość, bezpieczeństwo i niezawodność

Wymagania wobec konstrukcji i eksploatacji obiektów budownictwa nadziemnego są bardzo różnorodne. Szczególnie na etapie projektowania obiektów budowlanych duża rolę odgrywają: synchronizacja w czasie, sprawna realizacja, opłacalność projektu i jakość robót budowlanych.

Nasi doradcy wspierają inwestorów, architektów i projektantów już na etapie projektowania i przetargu, pomagając im znaleźć najlepsze rozwiązania dla realizacji ich przedsięwzięcia, są obecni na budowie, by móc szybko reagować na pojawiające się  nowe wyzwania, a także, jeśli zaistnieje taka potrzeba towarzyszą wykonawcy podczas realizacji robót i tym samym gwarantują powodzenie danego przedsięwzięcia. 

Zaawansowane technologicznie systemy produktów do izolacji oraz renowacji

Naszym partnerom z sektoru budownictwa naziemnego oferujemy zaawansowane technologicznie systemy produktów do izolacji i renowacji, zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Do tej grupy produktów zaliczyć można bitumiczne oraz niezawierające bitumów masy uszczelniające oraz wysokiej jakości powłoki o wysokiej wytrzymałości, przeznaczone do posadzek, ścian i sufitów, jak również  systemy jastrychów, tynki i zaprawy. Również w zakresie renowacji historycznych budowli dysponujemy szeregiem specjalistycznych systemów produktów, które sprawiają, że architektoniczne dziedzictwo otrzymuje nową wieloletnią perspektywę. 

Nasze wysokiej jakości rozwiązania i  kompetentni doradcy techniczno – handlowi to gwarancja bezpieczeństwa Państwa przedsięwzięć budowlanych.