Katodowa ochrona przed korozją (KKS)

Dane dotyczące obiektu

Obiekt
Most Sieggraben
Kraj
Sieggraben, Austria
Rok
2010

Produkty

  • Nafufill KM 250
  • Nafufill KM 110
  • Nafufill KM 103
  • Betonflair
  • EmceColor-flex
  • Mycoflex 488 MS

Informacje o projekcie

Katodowa ochrona przed korozją (KKS) jest alternatywą dla tradycyjnych napraw i stosowano ją już z powodzeniem w wielu budowlach komunikacyjnych.

W katodowej ochronie przed korozją w konstrukcji żelbetowej w systemie najczęściej stosowane są aktywne anody z tytanu w postaci taśm lub siatek, które nanoszone są na chronioną powierzchnię.

Przy projekcie Sieggraben w Burgenlandzie (Austria) anody te zostały osadzone w zaprawie Nafufill KM 250 przy zastosowaniu metody natryskowej. Nafufill KM 250 jest zaprawą typu PCC o klasie odporności na obciążenia M3 i odporności ogniowej F90. Proces osadzenia służy mocowaniu do podłoża, jednocześnie między anodą, betonem i stalą zbrojeniową uzyskuje się połączenie przewodzące elektrolity.