Studnie

Dane dotyczące obiektu

Obiekt
Studnie
Kraj
Essen, Nadrenia Północna-Westfalia
Rok
2010

Produkty

  • ombran MHP
  • ombran CPS

Informacje o projekcie

Wydział Budownictwa i Napraw Urzędu Administracji Państwowej w regionie Nadrenii-Westfalii jest instytucją odpowiedzialną za utrzymanie niemalże wszystkich budynków administracyjnych. W ramach tego projektu przeprowadzono naprawę kilku studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na terytorium Urzędu ds. Ochrony Środowiska. Uszkodzenia w studzienkach powstały nie tylko wskutek obciążeń mechanicznych, lecz również wskutek oddziaływań chemicznych, jak korozja w środowisku kwasów siarkowych. Niestety niewiele jest produktów mineralnych, które mogłyby wytrzymać tego rodzaju obciążenie. Pierwszym etapem prac była reprofilacja ubytków przy użyciu ombran MHP. Następnie naniesiono metodą natrysku materiał ombran CPS, aby w ten sposób zagwarantować skuteczną ochronę studzienki i trwałość naprawy. Krzemianowo-hybrydowa powłoka ombran CPS zapewnia tę samą odporność co zaprawa, ale jednocześnie jest odporna na czynniki agresywne do wartości pH 1. Ponadto powłoka jest otwarta na dyfuzje pary wodnej.