Oczyszczalnia ścieków

Dane dotyczące obiektu

Obiekt
Oczyszczalnia ścieków
Kraj
Iasi, Rumunia
Rok
2005-2010

Produkty

  • MC-RIM
  • Nafufill KM 250
  • Nafufill KM 250 HS
  • MC-APC

Informacje o projekcie

Komunalne przedsiębiorstwo wodociągów w rumuńskim okręgu Mołdowa rozpoczęło kompleksowy remont lokalnej oczyszczalni ścieków w celu poprawy jakości pracy zakładu. W projekcie tym skorzystano z wielu sprawdzonych rozwiązań MC-Bauchemie. Jednak największe zastosowanie znalazł materiał MC-RIM – powłoka ochronna bardzo odporna na siarczany do zastosowania w obszarze ścieków. Produkty można nanosić ręcznie i metodą natryskową.

Prace remontowe objęły komory fermentacyjne, osadniki, odbieralnik, nową pompownię, kanały łączące i osadnik na osad czynny.

Naprawę czterech beztlenowych komór fermentacyjnych o objętości 4.200 m³ każda wykonano przy zastosowaniu zaprawy Nafufill KM 250. Zaprawa naprawcza Nafufill KM 250 jest wzmocniona włóknem i stosowana w remontach betonowych elementów budowlanych w obszarach zarówno dynamicznym jak i statycznym.

Jest to jednokomponentowa zaprawa typu PCC firmy MC-Bauchemie o uniwersalnym zastosowaniu. Produkt może być nanoszony ręcznie lub metodą natrysku. Wysoka odporność na karbonizację, mróz i sole odladzające gwarantuje szczególnie długi okres użytkowania – co jest niezmiernie ważne w inżynierii wodnej i obszarze wody pitnej.

Do remontu czterech osadników wstępnych stacji uzdatniania wody o średnicy 40 metrów również użyto Nafufill KM 250 HS (wersja o wysokiej odporności na siarczany).

Jako powłokę ochronną wybrano nowy system produktów MC-APC. Z tego samego systemu skorzystano przy naprawie nowych kanałów łączących. MC-APC to samosieciująca powłoka mostkująca rysy, która zapewnia stałą elastyczność, nawet w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody. Jest ona odporna na działanie alkaliów, promienie UV, mróz, sole odladzające oraz nieprzepuszczalna dla chloru.

Również w osadniku wtórnym o średnicy 65 metrów oraz w czterech osadnikach na osad czynny o powierzchni do pokrycia wynoszącej w przybliżeniu 10.000 m² zastosowano Nafufill KM 250 HS w połączeniu z mineralną powłoką ochronną MC-RIM. Produktów tych użyto również w czterech osadnikach o średnicy 20 metrów.