Wpisz nazwę produktu lub zakres zastosowania:

Dla frazy "Powłoki mineralne" znaleziono 5 wynik(i/ów).

MC-Additiv RBI

Płyn zarobowy do MC-RIM i MC-RIM F

MC-PowerPro HCR

Duroelastyczny system powłokowy na powierzchnie silnie obciążane chemicznie, w rolnictwie, w gospodarce ściekami i odpadami

MC-RIM

Highly sulfate resistant, hand and spray applicable mineral coating for sewage industry

MC-RIM PROTECT-H

Wysoce odporna na siarczany wyprawa na powierzchnie poziome w obiektach gospodarki wodno-ściekowej

MC-RIM PROTECT-MR

Fibre-reinforced and highly sulphate resistant surface protection coating for use in mechanically stressed areas in sewage industry