MC-Bauchemie wprowadza na rynek nową zaprawę dla instalacji/budowli kanalizacyjnych

ombran-MHP-SP-3000

MC-Bauchemie wprowadza na rynek nową zaprawę dla instalacji/budowli kanalizacyjnych

Bottrop, 22. czerwca 2017. Ombran MHP-SP 3000 to nowa generacja powłok mineralnych do studzienek kanalizacyjnych  betonowych i murowanych jak również kanałów ściekowych wprowadzona na rynek przez MC-Bauchemie. Wyróżnia je bardzo wysoka odporność chemiczna i mechaniczna oraz klasyfikacja B2 / XWW4 przez co spełniają najwyższe możliwe wymagania dla zapraw zgodnie z DIN 19573.

Obiekty kanalizacyjne  podlegają stałym wysokim biologicznym, chemicznym oraz mechanicznym oddziaływaniom i w związku z tym już częściowo po krótkim okresie użytkowania wykazują znaczne zużycie bądź uszkodzenia. Mogą one zagrażać całej budowli, a w przypadku nieszczelności lub problemach z działaniem również środowisku. Zamiast kosztownego generalnego remontu tańszą alternatywą dla uszkodzonych studzienek  i kanałów będzie właśnie zaprawa wysokowydajna. Przy pomocy powłoki mineralnej, nakładanej na ściany studzienek  lub kanałów przełazowych , można odtworzyć bądź poprawić wodoszczelność i odporność jak również nośność statyczną budowli. 
Wysoka odporność
Całkowicie nowy produkt jakim jest Ombran MHP-SP 3000 wyróżnia przede wszystkim optymalna odporność chemiczna. Podstawę tworzą cementy wysokowydajne CEM III, dzięki którym można osiągnąć maksymalną klasę ekspozycji XWW4 zgodnie z DIN 19573. Wykracza ona poza wymagania znanej klasy ekspozycji XA3 zgodnie z DIN EN 206, wg której klasyfikowana jest odporność chemiczna betonu. W tym przypadku zaprawa wystawiana jest na działanie pH 0 i 1 podczas testu starzenia trwającego 14 bądź 70 dni. Na podstawie porównania z planowym zniszczeniem zaprawy referencyjnej następuje przypisanie kategorii. Ombran MHP-SP 3000 osiągnął w trakcie testu najlepsze wyniki i uzyskać najwyższą z możliwych kategorię do zastosowania przy wartościach pH < 4. Stałe zastosowanie w przypadku oddziaływania biogennego kwasu siarkowego i powiązaną z nim korozją (BSK) nie jest jednak możliwe, gdyż przy wartościach pH < 3,5 - jest to taka wartość odniesienia - dla mineralnych zapraw nie jest dana stała odporność. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie powłok specjalnych jak np. powłoki hybrydowo-krzemianowej ombran CPS.
Wysoka chemiczna odporność możliwa jest również dzięki zminimalizowanej porowatości i zoptymalizowanemu podziałowi porów w przekroju zaprawy: Opatentowana przez MC technologia DySC® gwarantuje, aby przekrój zaprawy zagęszczał i wzmacniał się mocniej niż w normalnym procesie hydratacji. W ten sposób oprócz chemicznej odporności osiąga się poza tym bardzo wysoką odporność na ścieranie - właściwie nie dochodzi do ścierania przy badaniach standardowych z użyciem rynny Darmstädter Kipprinne - jak i odporność na siarczany i karbonatyzację. Poza tym ombran MHP-SP 3000 przeciwdziała również znacznym zmianom temperaturowym jak również oddziaływaniu soli drogowej. 
Dobre właściwości obróbki
Ombran MHP-SP 3000 został opracowany specjalnie do zautomatyzowanego nakładania z zastosowaniem procesu MRT(Manhole Rehabilitation Technology) oraz nowym samochodem MRT-Truck ( samojezdny zestaw renowacyjny MC)  firmy MC, jednak nadaje się również do nakładania natryskowego i ręcznego. Podczas reprofilowania i powlekania zaprawa wysokowydajna tworzy bardzo dobrą przyczepność do podłoża, gwarantuje wysoką stabilność również w przypadku znacznych grubości warstwy i szybko może zostać poddana oddziaływaniu wody, dzięki czemu budowle kanalizacyjne już po krótkim - kilkugodzinnym - okresie utwardzania mogą być znowu użytkowane. Poza tym nowa dotychczas wyjątkowa technika „Identifier” umożliwia operatorom sieci i projektantom sprawdzenie, czy zaprawa naprawcza rzeczywiście została użyta - wyjątkowy plus dla zabezpieczenia jakości. 
Przygotowanie z zastosowaniem samochodu MRT-Truck
W przypadku zautomatyzowanej aplikacji ombran MHP-SP 3000 przy użyciu nowego samochodu MRT-Truck firmy MC operatorzy sieci i wykonawcy szybów kanalizacyjnych mogą wykonywać swoją pracę łatwiej, szybciej, bezpieczniej i taniej - z zachowaniem zwiększonej i możliwej do odtworzenia jakości. Samochód MRT-Truck to mobilny, niezależny system do zautomatyzowanego naprawiania studzienek kanalizacyjnych  , który może zostać wynajęty przez operatorów sieci oraz firmy wykonawcze. 12-tonowy samochód ciężarowy dysponuje pomieszczeniem socjalnym, własnym zasilaniem w prąd, wodę i sprężone powietrze, betoniarką, pompą do zaprawy oraz kompletnym wyposażeniem MRT. Aplikacja ombran MHP-SP 3000 odbywa się poprzez urządzenie MRT Spinning Unit.