Zabezpieczanie posadzek przemysłowych żywicami syntetycznymi w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Wojciech Kucner Target Manager MC-Bauchemie zaprezentował żywicę epoksydową do aplikacji na podłoża suche i mokre o nazwie MC DUR 1365 HBF oraz serię żywic MC-Floor TopSpeed o wyjątkowych parametrach technicznych takich jak: możliwość aplikacji w temperaturze już od +2 °C, szybkość schnięcia - możliwość chodzenia po posadzce już po ok. 2 godzinach, czy też bardzo wysoka odporność na ścieranie w klasie AR 0,5 wg PN EN 13892-4:2004 - to tylko niektóre z wymienionych cech. 
Drugim ważnym tematem była szeroko rozumiana iniekcja ciśnieniowa z wykorzystaniem żywic epoksydowych, poliuretanowych oraz zawiesin cementowych. Iniekcja stosowana jest równolegle do napraw zarysowanych, pękniętych i nieszczelnych obiektów żelbetowych. Topowymi produktami przedstawionymi podczas prezentacji były MC-Injekt 2300 Top jako żywica do elastycznego uszczelniania rys oraz MC-Injket 1264 compact jako żywica do sklejania rys w konstrukcjach.