Nowe zaprawy do podlewek firmy MC-Bauchemie: Emcekrete 70 F i Emcekrete 100F

New grouting mortars Emcekrete 70 F and 100 F

Bottrop, 4 grudnia 2017. Obecnie zaprawy do podlewek na co dzień są stosowane na placach budowy. Są nieocenione w przypadku wykonywania podlewek pomiedzy fundamentem a podstawą maszyny, wykonywania sztywnych połączeń pomiędzy elementami prefabrykowanymi a także pomiędzy prefabrykatami a konstrukcją betonową. Firma MC-Bauchemie wprowadziła na rynek dwie nowe wysoko wydajne zaprawy do podlewek, które charakteryzują się dobrymi właściwościami samopłynięcia, jak również wysokimi wytrzymałościami. Dodatkowymi atutami jest ich bezskurczowość
i wysoka odporność.

Zaprawy Emcekrete 70 F i Emcekrete 100 F bazują na innowacyjnej technologii matrycy spoiwowej, opracowanej przez firmę
MC-Bauchemie, która umożliwia osiągnięcie wysokich wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na ściskanie, wysoką szczelność i co się z tym wiąże również odporność i trwałość. Idealnie dopasowana budowa krzywej uziarnienia obydwu zapraw optymalizuje gęstość upakowania aż do strefy mikro. Obydwie zaprawy nie zawierają chlorków i wystarczy wymieszać je z wodą, aby były gotowe do użycia. Można je przepompowywać a po związaniu wykazują właściwości wodoszczelne, ponadto są odporne na działanie mrozu oraz soli odladzających , charakteryzują się bezskurczowością i nie są palne zgodnie z normą EN 13501 (klasa A1). Grubość podlewki, jaką można przy ich zastosowaniu osiągnąć wynosi od 10 do 75 mm. 

Emcekrete 70 F stosowana w celu osiągnięcia wysokich wczesnych i końcowych wytrzymałości oraz estetycznych powierzchni

Emcekrete 70 F to samopłynąca, bezskurczowa zaprawa, charakteryzująca się wysokimi wytrzymałościami, zarówno wczesnymi jak i końcowymi. Już po czasie od 2 do 4 godzin wytrzymałość na ściskanie wynosi 10 MPa*. Po 28 dniach to już wartość powyżej 70 MPa*. Stosuje się ją do podlewania lub zalewania podstaw maszyn precyzyjnych, urządzeń i maszyn w elektrowniach, fundamentów
i podstaw pod maszyny typu: turbiny, generatory, kompresory i silniki, które podlegają silnym wpływom dynamicznym a także wykonywania wszelkich stałych punków konstrukcyjnych, podstaw pod łożyska, jak również podstaw podpór stalowych i betonowych oraz podlewek pod łożyska mostowe a także do zalewania konstrukcji stalowych, rozpór wzmacniających, stalowych elementów w betonie oraz zalewania przerw pomiędzy elementami prefabrykowanymi lub pomiędzy prefabrykatami a betonem. Można ją również stosować do zalewania podstaw wież farm wiatrowych. Dodatkowo zaprawa Emcekrete 70 F spełnia zaostrzone wymagania normy EN 1504 – cz. 6 dotyczące kotwienia prętów zbrojeniowych. To nie wszystkie możliwości zastosowania zaprawy Emcekrete 70 F. Ze względu na możliwą do uzyskania estetykę wykończenia powierzchni oraz możliwość barwienia i łatwość obróbki zaprawa ta bardzo dobrze sprawdza się przy produkcji małogabarytowych designerskich produktów betonowych, tj. betonowe umywalki, lampy, betonowe świeczniki oraz betonowe ozdoby.

Emcekrete 100 F z myślą o bardzo wysokich wytrzymałościach końcowych

Emcekrete 100 F charakteryzuje się bardzo wysokimi wytrzymałościami końcowymi.  W ciągu pierwszych 24 godzin zaprawa osiąga standardowy rozwój wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na ściskanie, wynoszący 7,5 oraz 42 MPa*. Wyjątkowo wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 MPa*) zostaje osiągnięta po 7 dniach, natomiast po 28 dniach jest to wartość ponad 120 MPa. Zaprawę Emcekrete 100 F stosuje się podobnie jak zaprawę Emcekrete 70 F do podlewania lub zalewania kotew i podstaw maszyn precyzyjnych, fundamentów pod maszyny, stalowych elementów w betonie itd.
W szczególności zalecana jest do zalewania podstaw wież farm wiatrowych.

*Przy temp. 20 ˚C i względnej wilgotności powietrza 65%

Podpisy pod zdjęciami

Ze względu na możliwą do uzyskania estetykę wykończenia powierzchni i łatwość obróbki zaprawa Emcekrete 70 F bardzo dobrze sprawdza się przy produkcji małogabarytowych designerskich produktów betonowych, jak widniejące na zdjęciu świeczniki czy szatnia z betonu.

Zaprawy Emcekrete 70 F i Emcekrete 100 F bazują na innowacyjnej technologii matrycy spoiwowej, opracowanej przez firmę
MC-Bauchemie, która umożliwia osiągnięcie wysokich  wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na ściskanie, wysoką szczelność i co się z tym wiąże również odporność i trwałość. Idealnie dopasowana budowa krzywej uziarnienia obydwu zapraw optymalizuje gęstość upakowania aż do strefy mikro.