Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Intensywna dyspersja pasty cementowej
  • Dobra jednorodność betonu dzięki właściwościom fizyko-chemicznym
  • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
  • Silne uplastycznienie, tym samym zmniejszając wymaganą ilość wody
  • Długotrwały efekt uplastyczniający
  • Zmniejsza wczesne usztywnienie i utwardzenie
  • Lekko opóźniający efekt
  • Łatwiejsza aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
  • Ekonomiczne dozowanie

Aplikacje

  • Beton towarowy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123