Właściwości

 • Jednokomponentowy
 • Aplikacja ręczna i metodą natryskiwania na mokro
 • Wysoce odporny na siarczany dzięki spoiwu niezawierającemu glinianu wapnia
 • Niska zawartość aktywnych alkaliów
 • Odporny na temperaturę i odmrażanie
 • Wysoka retencja wody
 • Doskonałe właściwości aplikacyjne
 • Niepalny zgodnie z EN 13501-1 - klasa materiałów budowlanych A1

Aplikacje

 • Główne obszary zastosowania: do drobnych i precyzyjnych prac rzeźbiarskich na powierzchniach obciążonych statycznie i mechenicznie np.: skały wspinaczkowe, place zabaw 
 • Naprawa i budowa jastrychów spajanych / pochyłych, np. na balkonach
 • Aplikacja na częściowej lub całej powierzchni w starym i nowym budownictwie 
 • Odpowiedni do tworzenia poziomej warstwy wyrównującej na mineralnych podłożach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
 • Odpowiedni do częsciowych lub pełnych napraw murów
 • Zgodny z EN 206 dla klas ekspozycji XC 1-4, XS 1, XD 1-2, XF 1-3 i XA 1-2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123