Właściwości

 • Do aplikacji metodą natrysku na sucho
 • Niski skurcz, niski moduł E,szczelna na chlorki
 • Duża odporność na karbonatyzację
 • Odporność na temperaturę, mróz oraz na sole odladzające
 • Niepalny, wg PN-EN 13501-1-Klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego A1
 • Klasa R4 wg PN-EN 1504 cz.3

 

Aplikacje

 • Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3 „Budowle masywne”, dział 4,Naprawa konstrukcjiw za-kresie SPCC-naprawpowierzchni pionowych i pułapowych dla elementów obciążonych dynamicznie i statycznie
 • SPCC-beton zastępczy zgodnie z ZTV-W LB 219, zastosowanie dlaklasekspozycji XC 1÷4, XD 1÷3, XF 1÷4, XS 1÷3 i XW 1÷2,XA 1÷2, XM 1
 • SPCC-beton zastępczyzgodnie z DafStb - wytyczne naprawy do statycznego wzmocnienia nośnych konstrukcji betonowych,Klasa M3
 • Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjnaochro-na katodowa stali w betonie”
 • Certyfikowany i dopuszczony wg PN-EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7, metoda 3.3,4.4, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123