Właściwości

  • Podkład do dwuskładnikowych specjalnych zapraw akrylowych
  • Może być natychmiast przemalowany

Aplikacje

  • Podkład do częściowej naprawy powierzchni betonowych i asfaltowych
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123