Właściwości

  • Dwuskładnikowa, pigmentowana powłoka na bazie poliuretanu
  • Spełnia wymagania przemysłu samochodowego
  • Powłoka antypoślizgowa na podłożach mineralnych i asfaltowych

Obszary zastosowań

  • Powłoki dla marketów budowlanych, magazynów i hal sklepowych, laboratoriów, pomieszczeń biurowych, zakładów produkcyjnych
  • Zakłady produkcyjne przemysłu motoryzacyjnego
  • Powłoka do wewnętrznych powierzchni asfaltowych
  • Do stosowania w obszarach przemysłowych lub podobnych
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123