Właściwości

  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bezrozpuszczalnikowy, wolny od plastyfikatorów
  • Odporny na czyszczenie gorącą wodą do +120°C, również czyszczenie wysokociśnieniowe (min. grubość warstwy 9 mm)
  • Powierzchnia antypoślizgowa

Aplikacje

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł chemiczny
  • Zatoczki do mycia i oczyszczalnie zbiorników
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123