Właściwości

  • Dwuskładnikowa, modyfikowana specjalna akrylanowo-zaprawa murarska
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń po kilku godzinach, nawet w temperaturach poniżej zera
  • Regulowana konsystencja dzięki zmiennym proporcjom mieszania

Aplikacje

  • Częściowe naprawy i wyłomy na posadzce przemysłowej
  • Przeprofilowanie szyn podsuwnicowych, fundamentów maszyn itp.
  • REACH – oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123