Właściwości

  • Dwuskładnikowa, modyfikowana specjalna akrylanowo-zaprawa murarska
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń po kilku godzinach, nawet w temperaturach poniżej zera
  • Regulowana konsystencja dzięki zmiennym proporcjom mieszania

Aplikacje

  • Fugowanie filarów i większe wyrwy częściowe
  • Przeprofilowanie szyn podsuwnicowych, fundamentów maszyn itp.
  • Ponowna ocena scenariuszy narażenia: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123