Właściwości

  • Żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej, o niskiej lepkości
  • Zatrzymuje wypływy wody pod ciśnieniem, spełnia ZTV-ING/Naprawa Wytyczne DAFStb
  • Szybka reakcja z dużym przyrostem objętości
  • Spełnia wymagania UBA uszczelnienia przy kontakcie z woda przeznaczona do spożycia

Aplikacje

  • Tymczasowe uszczelnianie rys przepuszczających wodę przed właściwym uszczelnieniem iniekcyjnym z zastosowaniem żywic elastomerowych MC-Injekt 2300 top / rapid, MC-Injekt 2300 NV
  • Tamowanie wycieków wody, np.w obiektach oczyszczalni ścieków
  • Wypełnienie pustek
  • Uszczelnianie zbiorników wody przeznaczonej do spożycia
  • REACh–oczekiwane scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą(rysa), czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123