Właściwości

 • Żywica elastomerowa na bazie poliuretanowej o niskiej lepkości
 • Długi czas obróbki
 • Przyspieszona reakcja w kontakcie z wodą, ale z ograniczonym przyrostem objętości
 • Elastyczne uszczelnianie
 • Spełnia zalecenia UBA dotyczące systemów uszczelniających mających kontakt z woda pitną
 • Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z EN 1504-5: U(D1) W(1) (1/2/3/4) (6/35)
 • Certyfikat zgodności zgodnie z DIN V 18028

Aplikacje

 • Elastyczne uszczelnianie rys, fug i pęknięć w budownictwie podziemnym, wysokimi inżynieryjnym, jak również w obiektach oczyszczalni ścieków w warunkach suchych i wilgotnych oraz wody pod ciśnieniem
 • Iniekcja zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz zgodnie z DIN V 18028
 • Wtłaczanie w węże iniekcyjne
 • Uszczelnianie zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia
 • Uszczelnienie w postaci przegrody poziomej lub pionowej przed podciąganiem wilgoci w murze
 • REACh – scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą (rysy), czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123