Właściwości

 • Żywica ekspansywna o niskiej lepkości na bazie poliuretanu
 • Duży przyrost objętości, brak dogniatania
 • Wypiera wodę
 • Trwale wodoszczelna
 • Wytrzymała na ściskanie, tłumi drgania
 • Niewielka relaksacja
 • Odpowiada klasie pożarowej B2 wg DIN 4102 w medium iniekcyjnym
 • Brak trwałego wpływu na glebę i wody gruntowe zgodnie z zasadami badania Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt)
 • Scenariusze narażenia ocenione w ramach REACH: stały kontakt z wodą, wdychanie okresowe, obróbka

Obszary zastosowań

 • Konsolidacja gruntu budowlanego w głębokich warstwach gruntu do ok. 10 m przez kompaktowanie
 • Zwiększanie nośności gruntu budowlanego pod budowlami i powierzchniami komunikacyjnymi
 • Podnoszenie i stabilizacja budowli przez podnoszenie gruntu budowlanego
 • Zatrzymywanie ekstremalnego dopływu wody w wykopach budowlanych i budowlach
 • Wypełnianie pustek o średnicy do 60 cm (bez uziarnienia kruszywa)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123