Właściwości

  • Materiał na bazie cementu o niskiej lepkości, dobrej płynności, wysokiej wytrzymałości i dobrej przyczepności do powierzchni mineralnych
  • Długi czas obróbki
  • Wysokie parametry wytrzymałościowe po związaniu
  • Możliwość stosowania w środowisku suchym, wilgotnym i mokrym
  • Pęcznienie do 0,5%

Obszary zastosowań

  • Wypełnienia wzmacniające rur i przewodów
  • Wypełnienia podbijające fundamenty
  • Wypełnienia dużych pustek i kawern w gruncie
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123