Rodzaje domieszek do betonu i ich właściwości

07.04.2022

Domieszki pozwalają modyfikować właściwości betonu. Dzięki odpowiednim domieszkom można zwiększyć odporność konstrukcji betonowych. Pozwalają zabezpieczyć beton przed wnikaniem wody i szkodliwym działaniem środków chemicznych. Inne modyfikują proces urabiania, aplikacji i wiązania betonu tak, aby łatwiej było uzyskać oczekiwany efekt.

Wykorzystanie domieszek do betonu rośnie z roku na rok. Domieszki są stosowane przez producentów betonu i betonowych wyrobów gotowych. Zastosowanie odpowiednio opracowanych i dozowanych domieszek pozwala uzyskać lepszą jakość i wydajność produkcji. Dostępne są różnego rodzaju domieszki, które modyfikują konsystencję i zawartość wody w urabianym betonie. Stabilizatory zapobiegające segregacji składników betonu. Domieszki przyspieszające lub opóźniające wiązanie i twardnienie betonu oraz domieszki modyfikujące lepkość i wiele innych, które pozwalają rozszerzyć zastosowanie betonu we współczesnym przemyśle.

Plastyfikatory i superplastyfikatory

Plastyfikatory i superplastyfikatory to domieszki poprawiające urabialność i konsystencję betonu. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się skuteczność wymieszania składników mieszanki betonowej oraz modyfikuje jej ciekłość tak, aby dostosować ją idealnie do zalewania deskowania lub aplikacji metodą natryskową. Plastyfikatory określa się jako domieszki uplastyczniające konsystencję urobionego betonu. Superplastyfikatory natomiast, jako domieszki upłynniające beton. Główną funkcją plastyfikatorów i superplastyfikatorów jest zapobieganie tworzeniu się aglomeratów ziaren cementu, co zapewnia optymalne upłynnienie mieszanki.

  • Plastyfikatory, czyli domieszki uplastyczniające pozwalają zredukować ilość wody w mieszance betonowej w zakresie od 4 do przeszło 10%. Szukając sprawdzonych plastyfikatorów, warto sprawdzić produkty z serii Centrament i MC-TechniFlow marki MC-Bauchemie. Firma oferuje kilka gotowych plastyfikatorów opracowanych pod kątem ekonomicznego dozowania i uzyskania oczekiwanych właściwości fizycznych mieszanki i gotowego betonu. Plastyfikatory firmy są stosowane do urabiania gotowych mieszanek betonowych przeznaczonych do pompowania oraz do produkcji wyrobów gotowych.
  • Superplastyfikatory, czyli mieszanki upłynniające pozwalają na tzw. znaczne ograniczenia zawartości wody w mieszance betonowej, co oznacza ograniczenie udziału wody w mieszance w zakresie od 10 do blisko 40 %. Szukając superplastyfikatorów, można sprawdzić produkty z serii MC-PowerFLow, MC-TechniFlow oraz Muraplast. Superplastyfikatory firmy MC-Bauchemie pozwalają znacznie ograniczyć ilość zużywanej wody, a jednocześnie dają możliwość modyfikowania czasu urabiania i przyczepności mieszanki oraz jakości uzyskanej powierzchni betonowej.

Warto wiedzieć, że w ofercie firmy dostępne są też superplastyfikatory opóźniające. To kilka produktów z serii MC-TechniFlow i Muraplast. Superplastyfikatory opóźniające spowalniają proces sztywnienia i twardnienia betonu. Są stosowane do wytwarzania prefabrykatów oraz do produkcji betonu towarowego.

Domieszki napowietrzające do betonu

Domieszki napowietrzające to środki, które tworzą równomiernie rozmieszczone mikropory w strukturze betonu. Dzięki temu zwiększa się odporność betonu na zmieniające się temperatury, naprzemienne zamarzanie i odmarzanie oraz odporność na działanie środków odladzających. Domieszki napowietrzające z serii Centrament Air firmy MC-Bauchemie ze Środy Wielkopolskiej pozwalają uzyskać idealne parametry odporności na mróz i zamarzającą wodę.

Poza tym sprawiają, że poprawia się urabialność mieszanki. Jednocześnie beton jest bardziej elastyczny, przez co staje się bardziej podatny na zagęszczenie. Ponadto, zastosowanie domieszek napowietrzających Centrament Air zapobiega segregacji składników mieszanki betonowej i występowaniu wykwitów. Warto wiedzieć, że domieszki napowietrzające są stosowane do betonu wykorzystywanego do budowy mostów, nawierzchni i budowli hydrotechnicznych oraz elementów prefabrykowanych.

Uszczelniacze do betonu

Domieszki uszczelniające do betonu pozwalają zapobiec kapilarnemu nasiąkaniu wody. Dzięki ich zastosowaniu uzyskuje się powierzchnię i strukturę betonu odporną na wodę i działanie niektórych środków chemicznych. Dzięki ograniczeniu nasiąkania betonu znacznie zwiększa się jego trwałość, co sprzyja wznoszeniu konstrukcji narażonych na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Podstawową funkcją uszczelniaczy do betonu jest nadanie powierzchni i strukturze betonu właściwości hydrofobowych, ale dobre środki, takie jak uszczelniacze serii Centrament HM20 i Centrament Proof BB2 charakteryzują się również odpornością za zamarzanie i rozmarzanie.

Są przez to stosowane do produkcji betonu wodoszczelnego. Mieszanki betonowe z domieszkami uszczelniającymi MC-Bauchemie stosuje się do budowy betonowych wanien, basenów, wieży i zbiorników do przechowywania wody, tuneli i tam. Domieszki można stosować do produkcji betonu towarowego.

Domieszki modyfikujące lepkość betonu

Warto wiedzieć, że większość domieszek można stosować razem z innymi. Jedną z częściej dodawanych do innych wydają się być modyfikatory lepkości, takie jak Centrament VMA 2. Zastosowanie modyfikatorów lepkości ogranicza wewnętrzne opory generowane przez składniki mieszanki betonowej. Dzięki temu unika się groźnych zjawisk, które mają wpływ na jakość gotowego betonu, takich jak segregacja oraz sedymentacja (opadanie na dno) składników mieszanki betonowej. Dzięki swoim właściwościom domieszki modyfikujące lepkość pozwalają uzyskać beton łatwo-, a nawet samozagęszczalny. Co więcej, znacznie zwiększają wytrzymałość gotowego betonu.

Domieszki przyspieszające wiązanie betonu

Jednym z częściej stosowanych środków w produkcji elementów prefabrykowanych są domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu. Dzięki możliwości przyspieszenia uzyskania tzw. wczesnej wytrzymałości można zwiększyć rotację form wykorzystywanych w procesie produkcji. Domieszki tego typu pozwalają na uzyskanie sztywności i twardości wyrobów na poziomie umożliwiającym szybsze zwolnienie formy. Produkt jest pozostawiany do sezonowania, w którego trakcie postępuje proces utwardzania betonu, a w tym czasie forma może zostać wykorzystana do produkcji kolejnego wyrobu. Warto wiedzieć, że domieszki przyspieszające wiązanie betonu są dodawane również do betonów natryskowych i wodoszczelnych. Są też stosowane do mieszanek wykorzystywanych do realizacji prac w warunkach zimowych. Szukając domieszek przyspieszających wiązanie, warto sprawdzić produkty z serii CentramentRapid i MC-FastKick.

Domieszki opóźniające wiązanie betonu

Domieszki opóźniające wiązanie betonu to rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest kontrola procesu twardnienia i wiązania kolejnych warstw układanego betonu. Dzięki ich zastosowaniu spowalnia się proces twardnienie betonu, co powoduje, że pozostaje on płynny przez dłuższy czas. Opóźnienie może trwać nawet kilka godzin. To przestrzeń, która pozwala na ułożenie kolejnej warstwy betonu, zanim poprzednia kompletnie zastygnie. Dzięki temu uzyskuje się lepsze połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami układanego betonu.

Domieszki opóźniające wiązanie betonu stosuje się do produkcji betonu towarowego przeznaczonego do transportu na znaczne odległości oraz do układania betonu w wysokich temperaturach. Dobrym przykładem jakościowych domieszek opóźniających wiązanie betonu jest seria produktów CentramentRetard. Ich zastosowanie pozwala uzyskać bardziej homogeniczną strukturę betonu łączonego warstwami. Daje większą wytrzymałość mechaniczną. Zmniejsza skurcz betonu i występowanie związanych z nim zjawisk niepożądanych, takich jak np. pękanie i pełzanie betonu, a jednocześnie zwiększa odporność betonu na wnikanie wody i działanie szkodliwych związków chemicznych.

 

Katalog domieszek do betonu marki MC-Bauchemie to znacznie więcej skutecznych rozwiązań. Firma oferuje domieszki dedykowane do betonów natryskowych, domieszki spieniające i spęczniające beton, domieszki do towarowych zapraw murarskich oraz serię produktów dedykowanych do wibroprasowanych wyrobów betonowych. Stosowanie tak opracowanych domieszek znacznie rozszerza zastosowanie tradycyjnych mieszanek betonowych.

Rodzaje domieszek do betonu i ich właściwości
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123