Wyzwania i aplikacje

SKUTECZNA NAPRAWA WILGOTNYCH ŚCIAN

Trwale wilgotny mur stanowi zagrożenie dla materiału budowlanego i może spowodować, że pomieszczenia staną się niezdatne do zamieszkania. Jeśli mur jest również obciążony solą, ryzyko uszkodzenia wzrasta. W takich przypadkach odpryski tynku i farby, jak również inne uszkodzenia całej konstrukcji stają się prawie nieuniknione w dłuższej perspektywie.

Tynk regulujący wilgotność EXZELLENT firmy MC-Bauchemie jest pewnym rozwiązaniem dla efektywnej renowacji wilgotnych i obciążonych solą murów. EXZELLENT jest idealny zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, również w dolnych partiach podłoża i jest stosowany bezpośrednio do wilgotnego muru, nawet w przypadku nasycenia wilgocią do 95%. System tynkarski posiada unikalną geometrię makroporów, która w przeciwieństwie do tradycyjnych tynków renowacyjnych zgodnych ze standardem WTA umożliwia transport wilgoci i soli na powierzchnię ściany bez uszkodzenia tynku lub muru.

ZAPOBIEGANIE WILGOCI

Podczas, gdy trwałe i skuteczne zabezpieczenie przed wilgocią jest standardem w nowym budownictwie, w starszych obiektach często okazuje się, że jest ono nieszczelne lub w ogóle nie występuje. Oznacza to, że wilgoć i rozpuszczone w niej sole mogą przedostawać się z otaczającego gruntu do muru, powodując często nieopisane uszkodzenia. W odróżnieniu od mechanicznych systemów hydroizolacyjnych, które są zazwyczaj bardzo drogie, bariery poziome MC-Bauchemie oferują prostą obsługę, łatwy montaż oraz szybką, skuteczną i trwałą ochronę przed podchodzącą wilgocią.

Oxal HSL-W zapewnia optymalną, usieciowaną membranę hydroizolacyjną w przekroju poprzecznym ściany, chroniąc element i eliminując wilgoć jako główną przyczynę uszkodzeń. Ponadto bariera pozioma jest przepuszczalna dla pary wodnej i tym samym oddychająca - co pozwala na zachowanie zdolności dyfuzyjnych muru. 

SPECJALISTYCZNE ZAPRAWY W SPRAYU DO SZTUCZNYCH SKAŁ I RZEŹBIENIA

Rodzina produktów Oxal RM firmy MC-Bauchemie zawiera specjalistyczne zaprawy natryskowe oferujące nieograniczone możliwości kreatywnego rzeźbienia i formowania sztucznych struktur skalnych, na przykład w ogrodach zoologicznych lub parkach rozrywki, a także do wykonywania specjalnych konstrukcji murarskich, reliefów, faktur powierzchni lub innych form.

Oxal RM oferuje kombinację doskonałych właściwości aplikacyjnych, umożliwiając skomplikowane prace rzeźbiarskie o wyjątkowej przyczepności i wytrzymałości.  Specjalistyczne zaprawy w sprayu są modyfikowane mikrokrzemionką, wysoce sprężyste i nośne, a nawet nadają się do instalacji podwodnych.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123