Rozmowa ze specjalistą ...

Wzmocnienie strukturalne

Wybierz podkategorię produktów

Wyzwania i aplikacje

INNOWACYJNE SYSTEMY WZMACNIANIA KONSTRUKCJI

Wiele starzejących się konstrukcji betonowych zawiera elementy, które nie zapewniają już wystarczającej nośności i dlatego wymagają wzmocnienia. Komponenty z nieodpowiednim, korodującym lub uszkodzonym zbrojeniem wewnętrznym mogą być jednak wzmocnione niskim kosztem przy użyciu tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym (CRFP). Wytrzymałość na zginanie jest natychmiast zwiększona dzięki zastosowaniu lameli CFRP formowanych szczelinowo lub łączonych powierzchniowo, podczas gdy filary z betonu niskiej jakości mogą być całkowicie opasane płytami CF w celu zwiększenia ich wieloosiowej wytrzymałości, zwiększając ich nośność nawet do dwukrotnej wartości początkowej.

BRAK MIEJSCA - NIE MA PROBLEMU Z SYSTEMEM CFRP

Standardowe środki wzmacniające z belkami stalowymi lub stalą osadzoną w torkrecie szybko zmniejszają wysokość elementów przezroczystych o 10-15 cm. Jednak lamele z CFRP związane powierzchniowo charakteryzują się grubością mniejszą niż 0,5 cm - łącznie z klejem. W przypadku lameli CFRP formowanych w szczeliny w betonie, wysokość w świetle pozostaje całkowicie nienaruszona. W przypadku konstrukcji takich jak mosty kolejowe i drogowe, płyty stropowe i dźwigary dachowe na parkingach wielopoziomowych może być konieczne zachowanie poprzednich wymiarów lub ich niewielka redukcja. W przypadku tych systemów, nawet rury i przewody instalowane wzdłuż powierzchni nie muszą być usuwane.

SKUTECZNE ZAMYKANIE PĘKNIĘĆ

Pęknięcia w elementach żelbetowych są częste. Te, które wykazują duże wahania szerokości, są czasami nie do naprawienia przy użyciu konwencjonalnych metod iniekcji. Pęknięcia mogą się również ponownie otworzyć lub wystąpić w innych miejscach. Lamele CFRP są realnym rozwiązaniem ograniczającym zmienność szerokości pęknięć. Zapewniają one przekształcenie dużych pęknięć w mniejsze szczeliny, które można z łatwością pokryć odpowiednim systemem ochrony powierzchni.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123