Wyzwania i aplikacje

DOSTOSOWANE DO POTRZEB SUPERPLASTYFIKATORY PCE DO BETONÓW O WYSOKICH WYMAGANIACH

Superplastyfikatory na bazie eterów polikarboksylanowych (PCE) są niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie wytrzymałego betonu wyprodukowanego z niską zawartością środka wiążącego i niskim współczynnikiem w/c.  PCE to polimery w kształcie grzebienia, które można w razie potrzeby indywidualnie dopasować. Polimery naładowane ujemnie wchłaniają się na powierzchnię cementu, przesuwając jego potencjał powierzchniowy w kierunku bardziej ujemnych wartości, podczas gdy łańcuchy boczne tworzą formę ochrony przestrzennej. Obie te właściwości zwiększają odstępy między luzami i mobilność cząstek cementu w masie cementowej świeżego betonu. Prowadzi to do znacznie większej redukcji wody i znacznie większego uplastycznienia niż w przypadku konwencjonalnych superplastyfikatorów lub plastyfikatorów na bazie kondensatów naftalenu lub melaminy. MC produkuje we własnym zakresie zaawansowane polimery w oparciu o własne, opatentowane procesy, dzięki czemu może oferować szeroką gamę superplastyfikatorów na bazie PCE.

DODATKI DLA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI I SPECJALNOŚCI BETONU

Wydajność konwencjonalnych dodatków do betonu jest ograniczona, jeśli chodzi o produkcję betonu o wysokiej gęstości i trwałości, np. do cienkościennych elementów elewacyjnych lub do ostatecznego wykończenia powierzchni fair-face. Nasze wysokiej jakości dodatki do betonu Centrilit mogą jednak znacznie przewyższać standardowe wymagania stawiane tego typu betonom.  Ich właściwości pucolanowe wzmacniają strefę wiązania między utwardzoną pastą cementową a kruszywem, optymalizując jednocześnie gęstość struktury betonu aż do poziomu mikro.  Dzięki temu znacznie zwiększa się wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość i odporność na substancje zanieczyszczające, a także ogólna wytrzymałość elementu betonowego.  Kolejne korzyści to lepsza jakość wykończenia powierzchni i koloryzacja, połączona z bardziej ekonomicznym procesem produkcji.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123