Dane zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i dotyczą firmy:

MC BAUCHEMIE SP. Z O.O.

ul. Prądzyńskiego 20

63-000 Środa Wielkopolska, Polska

Tel.: +48 61 28 64 500

Faks: +48 61 28 64 514  

Forma prawna: Spółka z ograniczoną ze organizowaną odpowiedzialnością

Siedziba: 63-000 Środa Wielkopolska

Nr KRE : 0000143389  – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Numer identyfikacji podatkowej: 781-00-19-147

 

Członek Zarządu: Alina Stelmach

 

W razie pytań dotyczących strony internetowej osoba kontaktowa:

Maciej Szymański, Marketing Manager

Telefon: 48 61 28 64 588

E-mail: maciej.szymanski@ultrament.pl

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę dla internetowego systemu rozstrzygania sporów:

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność za treść zamieszczaną na stronie internetowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niemniej jednak, w rozumieniu rozdziału 3 ww. ustawy zatytułowanego Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do stałego monitorowania przesłanych lub przechowywanych informacji lub do wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania użytkowników sieci. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania użytkowania udostępnionych przez nas informacji zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Odpowiedzialność wchodzi w grę wyłącznie wtedy, gdy przechowujący dane, udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie nie uniemożliwi dostępu do takich danych. W momencie stwierdzenia naruszenia prawa, nielegalne treści zostaną niezwłocznie usunięte. Dołożyliśmy wszelkich starań tworząc naszą stronę internetową. Jednakże, nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawności i kompletności zamieszczonych informacji. Informacje prezentowane na naszej stronie należy traktować w kategoriach informacji ogólnej o MC Bauchemie. Informacja ta nie może zastąpić doradztwa technicznego, nie jest kompletną informacją o produkcie lub poradą dotycząca stosowania lub obsługi produktów MC Bauchemie. W kontekście zapytań dotyczących produktów lub doradztwa technicznego prosimy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem handlowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody lub wady wynikające z korzystania z informacji. Informacja na stronie internetowej jest nieustannie aktualizowana i może zostać zmieniona bez uprzedniego zawiadomienia. Takie działanie nie pociąga do jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie dostawcy informacji.

Odpowiedzialność za linki do innych stron

Nasza witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na treści zamieszczane na tych stronach, dlatego też nie możemy zagwarantować ich poprawności i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Odpowiedzialność za treść ponoszą dostawcy lub administratorzy tych stron. Powiązane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń w momencie zamieszczania linku i wówczas nie wykryto nielegalnych treści. Bez uzasadnionych przesłanek nie można narzucić dostawcy stałego monitorowania zawartości stron internetowych, do których prowadzą linki. Jednakże w momencie stwierdzenia naruszenia prawa, linki do nielegalnych treści zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Treści publikowane przez dostawcę na stronie internetowej podlegają regulacji polskiej ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 9 maja 2018 r., Dz. U. 2018, poz. 1191), względnie niemieckiej ustawy Urheberrechtsgesetz (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte z 09.09.1965), w zależności od statusu prawnego autora danego utworu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie, a także wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopiowanie stron jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny. Komercyjne wykorzystywanie naszych treści bez zgody autora jest zabronione. Prawa autorskie stron trzecich są przestrzegane, o ile treść na stronie nie pochodzi od samego dostawcy. Wkład twórczy wniesiony przez osoby trzecie jest jako taki oznaczony. Jeśli jednak zauważą Państwo jakiekolwiek naruszenie praw autorskich proszę nas o tym poinformować, wówczas treści zostaną natychmiast usunięte lub doprowadzone do stanu zgodnego z prawem.

Polityka prywatności  

MC Bauchemie bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. Państwa dane są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności. Odwiedzając naszą stronę internetową gromadzimy oraz częściowo przetwarzamy Państwa dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których identyfikuje się osoby fizyczne. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jaka informacja jest gromadzona i w jakim celu. Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet np. w komunikacji e-mailowej - mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

 

Formy kontaktu

Jeśli wyślą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, wówczas dane wprowadzone do formularza, w tym dane kontaktowe, będą przez nas gromadzone. Nie udostępniamy informacji bez Państwa zgody. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie danych. Dane przetwarzane przed otrzymaniem żądania wykreślenia mogą być zgodnie z prawem dalej przetwarzane. Zachowamy dane, które podali Państwo w formularzu kontaktowym do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zgodę na ich przetwarzanie lub gdy cel, dla którego dane były niezbędne został osiągnięty (np. po spełnieniu żądania). Wszelkie obowiązkowe przepisy ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych pozostają niezmienione.

Google Analytics

Strona internetowa MC Bauchemie korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www. Narzędzie jest zarządzane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i pozwalają na dokonanie analizy przeglądanych przez Państwa stron internetowych. Informacja generowana przez pliki cookie o odwiedzanych przez Państwa stronach jest transmitowana do serwera Google w USA i na nim przechowywana. Pliki Google Analytics są przechowywane zgodnie z RODO, gdyż operator witryny ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej jak i reklam.

 

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy anonimizację IP. W obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach - stronach Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP, przed przekazaniem go Stanom Zjednoczonym, zostanie skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest wysłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google wykorzystuje te informacje w imieniu operatora strony internetowej do analizy korzystania przez Państwa witryny, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronach internetowych dla operatorów witryn oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystanie z witryny i z Internetu. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach działania Google Analytics nie jest kojarzony przez Google z innymi danymi.

 

Wtyczka do przeglądarki

Pliki cookies akceptowane są automatycznie przez większość wyszukiwarek internetowych. Wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce internetowej, można wyłączyć obsługę plików "cookies", zwracamy przy tym uwagę na to, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje strony będą dostępne. Mogą Państwo również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki „cookies” dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę (opt-out) przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Chcąc zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics należy kliknąć na poniższy link. Zostanie ustawiony rezygnacyjny plik cookie, który zapobiega gromadzeniu danych z odwiedzanych witryn w przyszłości:

 

Disable Google Analytics

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych użytkownika przez Google Analytics, proszę zapoznać się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy z Google umowę i w pełni zaimplementowaliśmy ściśle określone wymagania  organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeśli chodzi o korzystanie z Google Analytics.

Informacja, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem mają Państwo prawo do otrzymywania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywania danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu w jakim zostały przetworzone. Mają Państwo prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym wskazanym powyżej w informacji prawnej.   

 

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w kontekście wymogów prawnych dotyczących naszej witryny w odniesieniu do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie są wyraźnie wymagane. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamawianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spam.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123