Wyzwania i aplikacje

DŁUGOTERMINOWA OCHRONA POWIERZCHNI W ZBIORNIKACH WODY PITNEJ

Materiały budowlane związane z cementem okazały się bardzo skuteczne w segmencie wody pitnej. Odporność tych substancji na degradację związaną ze zużyciem, taką jak wypłukiwanie i korozja hydrolityczna, zależy od ich wewnętrznej struktury i gęstości kamienia cementowego. Przenosząc naszą technologię DySC® na nowy poziom, system powłok MC-RIM PW został specjalnie opracowany, aby spełnić te rygorystyczne wymagania.

Dzięki technologii DySC®, specjalnie opracowany filokrzemian glinu generuje dodatkowy wzrost kryształów w pozostałych przestrzeniach matrycy. Prowadzi to do dalszej mineralizacji struktury ubytku, a tym samym do dalszej redukcji porowatości do wcześniej nieosiągalnego poziomu. Każda powłoka oparta na tej technologii oferuje tym samym wyjątkową odporność, zwartość i trwałość.

BETONOWY ZAMIENNIK DO KAŻDEGO ZADANIA

Nie ma dwóch takich samych konstrukcji betonowych, a to samo dotyczy konsystencji starzejącego się betonu. Prace naprawcze w betonie muszą uwzględniać różne wymagania dotyczące struktury, w tym klasę wytrzymałości, moduł sprężystości i inne zmienne.

Europejska norma naprawcza EN 1504 część 3 grupuje materiały zastępcze dla betonu w klasy R1 do R4, które odzwierciedlają warunki typowe dla niektórych konstrukcji i podłoży.

W przypadku Nafufill LM [R1], Nafufill KM 220 [R2], Nafufill KM 230 [R3] i Nafufill KM 250 [R4] masz do dyspozycji cztery wysokowydajne zaprawy wymienne, które spełniają wymagania określone w normie EN 1504 część 3. Oferują one również szerokie spektrum wydajności, dzięki czemu można je stosować do zastosowań znacznie wykraczających poza zakres normy.

NAPRAWA BETONU - PĘKNIĘCIA I UBYTKI

Beton, choć wytrzymały i odporny na działanie wielu czynników, może ulegać uszkodzeniom. Ich przyczynami bywają zła technika wykonania, niewłaściwy dobór składników mieszanki, ale także nieprawidłowe użytkowanie. Najważniejsze podczas naprawy betonu architektonicznego jest dobranie odpowiednich materiałów naprawczych. Ich rodzaj powinien być uzależniony od typu uszkodzenia, ale także od przyczyny jego powstania. Warto zadbać także o wizualną stronę renowacji, przede wszystkim pod względem kolorystyki. Po przeprowadzeniu naprawy ubytków w betonie należy wdrożyć odpowiednią pielęgnację, która nie dopuści do powstawania usterek w przyszłości.

NAPRAWA BETONU - DIAGNOZA PROBLEMU

Podczas planowania naprawy powierzchni betonowych, przede wszystkim należy wziąć pod uwagę ich rodzaj oraz funkcję. Inaczej będzie wyglądała naprawa posadzki betonowej, a inaczej usuwanie ubytków w elementach architektonicznych. Istnieje wiele metod renowacji oraz produktów, które są przeznaczone do wykorzystania w konkretnych zastosowaniach. Ich właściwy wybór pozwoli osiągnąć pożądany efekt.

Naprawę ubytków betonu należy rozpocząć od określenia rodzaju usterki i przyczyny jej powstania. Wśród najczęstszych uszkodzeń można wymienić: pęknięcia, ubytki, zmianę koloru.

Taki typ nieprawidłowości stosunkowo łatwo można ocenić gołym okiem, jednak to nie wszystko. Aby naprawa betonu przyniosła odpowiedni rezultat, warto przyjrzeć się także charakterowi uszkodzeń pod względem przyczyny ich wystąpienia. Jest to szczególnie istotne, jeśli mowa o wadach konstrukcyjnych, które wpływają na stabilność, a tym samym funkcjonalność danego elementu betonowego. Tutaj można wskazać trzy główne grupy usterek:

  • mechaniczne (uderzenia, wibracje, przeciążenia),
  • chemiczne (czynniki biologiczne lub agresywne)
  • fizyczne (działanie temperatury, skurcz, erozja, ścieranie).

W zależności od przyczyn powstania danego uszkodzenia należy wdrożyć właściwie dobraną metodę naprawy powierzchni betonowej. Wybierając produkty, warto skupiać się na takich, które mają zbliżone właściwości do naprawianego materiału.

NAPRAWA POSADZEK BETONOWYCH - OD CZEGO ZACZĄĆ?

Posadzki są narażone na działanie różnorodnych szkodliwych czynników, dlatego są podatne na powstawanie uszkodzeń. Naprawa pęknięć betonu, z którego została wykonana posadzka, wymaga dobrania odpowiednich produktów. Jednak zanim dokona się zakupu, warto określić, z jakim typem usterki ma się do czynienia. Podstawową zasadą jest stwierdzenie, czy:

  • przyczyna uszkodzenia już ustąpiła czy działa nadal,
  • pęknięcie osiągnęło wartość graniczną czy wciąż się pogłębia,
  • zakończył się naturalny proces osiadania budynku. 

Dopiero po ustaleniu powyższych kwestii, można przystąpić do przygotowywań do procesu naprawy pęknięć posadzki betonowej. Niezbędne jest również określenie skali problemu. Większe zniszczenia wymagają zastosowania kompleksowych metod naprawy pęknięć w betonie.

NAPRAWA BETONU PCC - SPECJALISTYCZNE PRODUKTY NAPRAWCZE

Aby naprawa betonu była skuteczna, konieczne jest zastosowanie dobrze dobranych produktów. Poszczególne elementy mogą wymagać specyficznego podejścia, jednak dostępne są również uniwersalne środki do naprawy ubytków w betonie, które dają bardzo dobre rezultaty.

 Jednym z ich jest system naprawy betonu PCC. Jest to grupa specjalistycznych zapraw polimerowo-cementowych, które można stosować do naprawy:

  •  powierzchni betonowych,
  • konstrukcji żelbetowych,
  • powierzchni obciążonych dynamicznie.

DLACZEGO NAPRAWA UBYTKÓW BETONU PRZY ICH UŻYCIU JEST TAK SKUTECZNA?

Zaprawy do naprawy betonu PCC mają formę gotowych mieszanek, o odpowiednio dobranych proporcjach składników. Wystarczy jedynie wymieszać je z wodą, by były gotowe do użycia. Efektywność podczas naprawy powierzchni betonowych wzmacnia zastosowanie polimerów. Poprawiają one parametry wytrzymałościowe, a także ułatwiają równomierne nakładanie mieszanki. Zaprawy PCC zachowują niezmienne parametry, dlatego można je bezpiecznie stosować do wielu typów napraw betonu.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123