Wyzwania i aplikacje

DŁUGOTERMINOWA OCHRONA POWIERZCHNI ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ

Materiały budowlane związane z cementem okazały się bardzo skuteczne w segmencie wody pitnej. Odporność tych substancji na degradację związaną ze zużyciem, taką jak wypłukiwanie i korozja hydrolityczna, zależy od ich wewnętrznej struktury i gęstości kamienia cementowego. Przenosząc naszą technologię DySC® na nowy poziom, system powłok MC-RIM PW został specjalnie opracowany, aby spełnić te rygorystyczne wymagania.

Dzięki technologii DySC®, specjalnie opracowany filokrzemian glinu generuje dodatkowy wzrost kryształów w pozostałych przestrzeniach matrycy. Prowadzi to do dalszej mineralizacji struktury ubytku, a tym samym do dalszej redukcji porowatości do wcześniej nieosiągalnego poziomu. Każda powłoka oparta na tej technologii oferuje tym samym wyjątkową odporność, zwartość i trwałość.

BETONOWY ZAMIENNIK DLA KAŻDEGO ZADANIA

Nie ma dwóch takich samych konstrukcji betonowych, a to samo dotyczy konsystencji starzejącego się betonu. Prace naprawcze w betonie muszą uwzględniać różne wymagania dotyczące struktury, w tym klasę wytrzymałości, moduł sprężystości i inne zmienne.

Europejska norma naprawcza EN 1504 część 3 grupuje materiały zastępcze dla betonu w klasy R1 do R4, które odzwierciedlają warunki typowe dla niektórych konstrukcji i podłoży.

W przypadku Nafufill LM [R1], Nafufill KM 220 [R2], Nafufill KM 230 [R3] i Nafufill KM 250 [R4] masz do dyspozycji cztery wysokowydajne zaprawy wymienne, które spełniają wymagania określone w normie EN 1504 część 3. Oferują one również szerokie spektrum wydajności, dzięki czemu można je stosować do zastosowań znacznie wykraczających poza zakres normy.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123