Wyzwania i aplikacje

SKUTECZNA REHABILITACJA USZKODZONYCH STUDNI I KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH

Struktury kanalizacyjne poddawane są trwałym obciążeniom biologicznym, chemicznym i mechanicznym, które już po krótkim czasie użytkowania wykazują duże oznaki zużycia oraz uszkodzenia. Zjawiska te mogą stanowić zagrożenie dla całej konstrukcji, a także dla środowiska. Zamiast kosztownej, kompleksowej wymiany, proponujemy renowację i zabezpieczenie uszkodzonych studzienek i kanałów ściekowych wysokowydajną mineralną zaprawą cementową jako skuteczną i ekonomiczną alternatywę. Firma MC-Bauchemie oferuje nową generację powłok mineralnych - ombran MHP SP 3000, które są nakładane na studzienki i ściany kanałów metodą natrysku, chroniąc je przed zagrożeniem biologicznym, chemicznym i mechanicznym. Certyfikowane jako klasa B2 / XWW4, spełniają najwyższe możliwe wymagania dotyczące zapraw zabezpieczających i idealnie nadają się do zautomatyzowanej aplikacji za pomocą MRT (Manhole Rehabilitation Technology) dostępnego w MC-Bauchemie. Dzięki temu opisane zalety materiałowe połączone są z zoptymalizowanym procesem aplikacji, który umożliwia szybsze, prostsze, bardziej niezawodne i bardziej ekonomiczne zabezpieczanie studzienek, przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej i powtarzalnej jakości.

SKUTECZNA I TRWAŁA OCHRONA DLA OBIEKTÓW INŻYNIERII SANITARNEJ

Struktury kanalizacyjne muszą wytrzymać wyjątkowo trudne warunki eksploatacji. Najczęstszym zagrożeniem w strefie gazowej jest biogeniczna korozja kwasu siarkowego (BKS) gdzie wartość PH spada poniżej 1. W zakresie pH poniżej 3,5 materiały mineralne ulegają uszkodzeniu. Firma MC-Bauchemie opracowała technologię hybrydową - polimerowo-krzemianową, która zapewnia maksymalną odporność chemiczną zarówno w kwaśnym jak i zasadowym zakresie pH. W wyniku reakcji trymeryzacji powstaje gęsta, ale jednocześnie przepuszczalna dla pary wodnej matryca, która jest nieprzenikalna dla substancji szkodliwych. W ten sposób skutecznie zapobiega się również uszkodzeniom spowodowanym przez osmozę - system zabezpieczenia ombran CPS.

NAPRAWA NIEPRZEŁAZOWYCH KANAŁÓW ZA POMOCĄ ROBOTÓW

Uszkodzenia spotykane w nieprzełazowych częściach kanalizacji mogą obejmować pęknięcia, brakujące części ścian oraz nieszczelności przy włączeniach i połączeniach kanałów. Trwała naprawa takiego uszkodzenia jest niezbędna w celu zapobiegania wyciekom oraz osiągnięcia stabilności, a przede wszystkim ochrony środowiska. Prace naprawcze są utrudnione ze względu na brak dostępności do uszkodzeń. W związku z tym konieczne jest zastosowanie technologii robotów i materiałów renowacyjnych specjalnie dostosowanych do tych zadań. System żywic epoksydowych Konudur Robopox 10 firmy MC-Bauchemie stanowi niezawodne i wszechstronne rozwiązanie w zakresie wspomaganych przez robota napraw niedostępnych kanałów ściekowych. Jest chemoutwardzalny, wiąże także pod wodą i charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych i mechanicznych. Konudur Robopox 10 może być stosowany zarówno do naprawy wadliwych połączeń, jak i do naprawy pęknięć oraz ubytków rur kanalizacyjnych.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123