Wyzwania i aplikacje

ELASTYCZNE USZCZELNIENIE PĘKNIĘĆ, PUSTEK I UBYTKÓW

Pęknięcia, puste przestrzenie i wgłębienia mogą występować praktycznie w każdej konstrukcji i nie jest rzadkością, że stabilność całego budynku może być zagrożona. Wysokowydajne procesy iniekcji stanowią najlepsze rozwiązanie pozwalające na uniknięcie uszkodzeń wtórnych. Nasza oferta elastomerów i żywic hydrostrukturalnych obejmuje wysokiej jakości, elastyczne materiały uszczelniające i pęczniejące do iniekcji, które oferują optymalną ochronę przed wodą i zanieczyszczeniami w połączeniu z doskonałą zdolnością iniekcji i wysoką elastycznością na zimno. Są one również trwale przyjazne dla środowiska i neutralne dla wód gruntowych, a także mogą być stosowane w zastosowaniach wymagających stałego kontaktu z wodą pitną.

INIEKCJE KURTYNOWE - DO IZOLACJI POWIERZCHNIOWEJ

Jeżeli w budynku występują nieszczelności o charakterze powierzchniowym – np. od podciągania kapilarnego wody, jest mało prawdopodobne aby nadawał się w dłuższym czasie do użytkowania. Wykopy mające na celu odsłonięcie tego obszaru są niezmiennie zbyt kosztowne - i często zbędne. Rozwiązania w zakresie iniekcji kurtynowej z wykorzystaniem zaawansowanych materiałów firmy MC zapewniają ekonomiczną, niezawodną i trwałą hydroizolację. Prace iniekcyjne mogą być wykonywane w gruncie obok budynku, za ścianami, pod płytami fundamentowymi, a także w wykopach.

MC-FASTPACK: KOMPAKTOWE, NIEZAWODNE I SZYBKIE ROZWIĄZANIA INIEKCYJNE

Prace iniekcyjne są potrzebne w większości projektów budowlanych. Chociaż wymagane działania mogą być dość niewielkie, muszą być wykonane szybko i niezawodnie.  Niezależnie od tego, czy chodzi o uszczelnienia elastyczne czy sztywne, system MC-Fastpack jest zawsze gotowy do użycia, z wieloma opcjami zapewniającymi właściwe dopasowanie do każdego standardowego zadania iniekcji. Dwuskładnikowa technologia kartridży zapewnia uzyskanie wysokiej jakości żywic iniekcyjnych o najlepszych możliwych właściwościach aplikacyjnych. Już na początku procesu iniekcji zapewniają one idealne zachowanie przepływu przy minimalnym ciśnieniu iniekcyjnym. Asortyment jest uzupełniany przez wiercenie i klejenie pakerów wraz z niezbędnymi materiałami do klejenia i zamykania rys.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123