Włókna do betonu

06.02.2023

Rozszerzamy portfolio produktów do produkcji betonu. Zapytaj naszych ekspertów o zalety zastosowań fibrobetonu z użyciem włókien MC!

 

W ostatnich dekadach widzimy bardzo szybki rozwój domieszek chemicznych w tym superplastyfikatorów a co za tym idzie projektowania betonu i wpływ na polepszenie np. urabialności – betony samozagęszczalne SCC . Poprawa wytrzymałości na ściskanie – beton wysokowartościowy – BWW. Jednak wszystkie te modyfikacje, a szczególnie wzrost wytrzymałości powoduje, że beton staje się  materiałem bardziej kruchym. Żeby uniknąć kruchego pękania jak również poprawić właściwości mechaniczne oraz fizyczne możliwe jest dodawanie do mieszanki betonowej włókien.

 

W ten sposób powstaje kolejna modyfikacja betonu tzw. fibrobeton  (Fibre Reinforced Concrete) – kompozyt cementowy ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych, polimerowych polipropylenowych czy szklanych.

 

Charakteryzując włókna, należy zwrócić uwagę na:

 • materiał,
 • kształt,
 • wymiary (długość l, średnicę d oraz smukłość l/d),
 • objętość w mieszance betonowej

 

Ze względu na materiał włókna dzielimy na:

 • metaliczne – np. włókna stalowe
 • niemetaliczne – włókna syntetyczne (polimerowe, polipropylenowe), szklane, bazaltowe, węglowe.

 

Włókna można również podzielić na:

 • makrowłókna – inaczej nazywane konstrukcyjnymi – mogą zastępować tradycyjne zbrojenie w postaci prętów stalowych;
 • mikrowłókna – poprawiają trwałość konstrukcji - minimalizują skurcz plastyczny i ograniczają powstawanie rys w betonie.

 

Właściwości włókien:

 • większa odporność na pęknięcia w wyniku skurczu;
 • ochrona przed odpryskiwaniem betonu w warunkach pożaru;
 • większa wytrzymałość na zginanie;
 • poprawa parametrów mechanicznych struktury betonu.

 

Korzyści z zastosowania włókien

 • Bezpieczeństwo i niskie koszty - włókna zbrojeniowe są zintegrowane z mieszanką betonową i równomiernie rozproszone. Pozwala to uniknąć problemu prawidłowego rozmieszczenia stalowych prętów zbrojeniowych, co zawsze wiąże się z kosztowną robocizną i zagrożeniami dla pracowników na placu budowy oraz dla konstrukcji w przypadku nieprawidłowego rozmieszczenia zbrojenia.
 • Trwałość i ekologia - włókna zbrojeniowe są kompatybilne z alkalicznym środowiskiem hydratującego betonu. Nie niosą ze sobą żadnego ryzyka korozji, w związku z czym nie trzeba stosować żadnych powłok ochronnych. Oznacza to możliwość budowy lżejszych i bardziej ażurowych konstrukcji, co przekłada się na mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Włókna do betonu
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123