Wylewki samorozlewne

07.12.2021

Co to jest wylewka samorozlewna?

Wylewka samorozlewna to zaprawa lub żywica do układania wierzchniej warstwy podłogi. Służy do jej poziomowania i stanowi podstawę do układania warstwy wykończeniowej. Wylewki samorozlewne na bazie zaprawy cementowo-polimerowej stosuje się do wyrównywania większych nierówności – pojedyncza warstwa może mieć grubość nawet kilkudziesięciu milimetrów. Żywice wzmacniane kruszywem lub bez kruszywa stosuje się do uzupełniania drobnych ubytków i wyrównywania poziomu w miejscach, w których nie trzeba stosować wylewki mineralnej i wystarczy ułożenie warstwy kilku milimetrów syntetycznej wylewki samorozlewnej. Żywice epoksydowe stosuje się również jako środki gruntujące podłoże i powłoki zabezpieczające wierzchnią warstwę posadzek mineralnych.

Wylewki samorozlewne MC-Bauchemie

Poprawne ułożenie wylewki samorozlewnej wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni, na której jest układana. Natomiast, gotowa wylewka jest zazwyczaj wykańczana odpowiednią warstwą. Mając to na uwadze, warto stosować systemowe wylewki samorozlewne marki MC-Bauchemie. Firma oferuje wszystkie komponenty do gruntowania i przygotowywania powierzchni pod wylewki mineralne i żywiczne oraz odpowiednie środki gruntujące i powłoki zabezpieczające. W ofercie dostępne są również specjalne zaprawy i żywice do naprawiania posadzek oraz wzmacniania podłoży mineralnych, oraz wylewki do wyrównywania i poziomowania. To ważne, ponieważ dzięki właściwie dobranym komponentom uzyskuje się większą trwałość podłoża i doskonałe wiązanie nowej warstwy wylewki z podłożem oraz warstwą wykończeniową.

Szukając odpowiednich środków gruntujących i zabezpieczających, warto sięgnąć po jeden z produktów z serii MC-DUR. To seria żywic epoksydowych lub produktów TopSpeed SC (żywica poliuretanowa). W ofercie dostępne są zarówno środki do gruntowania podłoży mineralnych, jak i syntetycznych oraz powłoki ochronne i naprawcze. W przypadku wylewania wylewki samorozlewnej na zbrojeniu, co zdarza się w przypadku napraw posadzek garażowych lub przemysłowych itp., trzeba zastosować odpowiedni środek gruntujący, który zapewnia również właściwy stopień ochrony antykorozyjnej zbrojenia. Do takich zastosowań warto wybrać przy produktach mineralnych Zentrifix KMH, natomasit przy żywicach grunt Colusal SP. Firma oferuje doskonałe zaprawy mineralne na bazie cementu z domieszką polimerów, które umożliwiają poziomowanie podłóg i układanie posadzek o oczekiwanej nośności. Dobierając wylewkę mineralną, warto brać pod uwagę zaprawy z serii MC-Floor Screed oraz Emcefloor PCC Pro. Wylewki żywiczne i żywiczne systemy podłogowe bazujące na żywicach epoksydowych i poliuretanowych to produkty z serii MC-DUR oraz rodzina produktów MC-Floor TopSpeed.

Zastosowanie wylewek samorozlewnych MC-Bauchemie

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, w których wylewane są wylewki, jako wykończenie stosuje się płytki ceramiczne, drewno lub panele podłogowe czy wykładziny. W garażach, pomieszczeniach gospodarczych i przemysłowych, jak również w gospodarstwie domowym (garderoba, spiżarnia) wylewki wykańcza się warstwą żywicy, która wzmacnia posadzkę i zabezpiecza ją przed przyspieszonym zużyciem, wnikaniem wody, zanieczyszczeń i środków chemicznych.

Wylewki samorozlewne sprawdzają się świetnie do wyrównywania podłóg z instalacją ogrzewania podłogowego. Posadzka samorozlewna to doskonała baza do układania ceramicznych, kompozytowych, drewnopochodnych czy drewnianych materiałów wykończeniowych lub wykładzin oraz powłok żywicznych. Nic dziwnego, że wylewka samorozlewna to jedno z częściej wybieranych rozwiązań do wykańczania podłóg we wnętrzach domów i mieszkań.

Warto jednak podkreślić, że wylewki samorozlewne sprawdzają się świetnie również jako posadzki w garażach, na tarasach i balkonach. Odpowiednie zaprawy mineralne i żywice stosuje się też do wylewania wylewek samorozlewnych w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Właściwie ułożone i zabezpieczone zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną, są trwałe i odporne na wnikanie wody i niską temperaturę.

Rodzaje wylewek samorozlewnych

Posadzka samorozlewna to odpowiednio przygotowana mieszanka cementowo-polimerowa lub żywica epoksydowa poliuretanowa. Posadzki żywiczne mogą być wzmacniane kruszywem. Domieszka polimerów do zapraw cementowych poprawia właściwości fizyczne gotowej mineralnej posadzki samorozlewnej. Ponadto sprawia, że masa jest łatwa do urobienia i naniesienia w miejscu układania.

Dostępne zaprawy wylewek samorozlewnych różnią się parametrami i ceną. Systemowe zaprawy, środki gruntujące i zabezpieczające umożliwiają układanie i eksploatowanie wylewki w różnych warunkach. Zaprawy mineralne i żywice stosuje się m.in. jako:

  1. Wylewki samorozlewne do układania na podłożu mineralnym — są idealne do układania warstwy wykończeniowej np. na płycie fundamentowej.
  2. Samorozlewne wylewki szybkoschnące — wylewki szybko wiążące, na które można wejść, by kontynuować prace już po kilku godzinach.
  3. Wylewki samorozlewne grubowarstwowe — wylewki przystosowane do układania jednorodnej grubej warstwy wyrównującej, idealne do ogrzewania podłogowego i napraw nierównych posadzek betonowych.
  4. Wylewki samorozlewne na styropian — systemowe wylewki samorozlewne można układać na warstwie izolacji i płytach drewnopochodnych. Wylewki samorozlewna to podstawowe rozwiązanie do wykańczania wierzchniej warstwy posadzki. Specjalne lekkie wylewki można z powodzeniem układać również na stropach drewnianych i betonowych o niskiej nośności.

Wylewka samorozlewna — jak zrobić?

Ułożenie wylewki samorozlewnej wydaje się zadaniem nieskomplikowanym, jednak trzeba mieć świadomość, że duże znaczenie dla uzyskania oczekiwanego efektu ma właściwe przygotowanie podłoża w miejscu jej wylewania. Trzeba też zadbać o odpowiednie warunki, w tym temperaturę, wilgotność i ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Bardzo ważne jest zachowanie określonych interwałów w trakcie nanoszenia środków gruntujących i kolejnych warstw wylewki oraz warstwy zabezpieczającej.

Samo przygotowanie masy samorozlewnej z jednokomponentowej zaprawy Emcefloor PCC Pro, MC-Floor Screed lub żywicy MC-DUR jest zadaniem prostym i trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, by uzyskać trwałą i solidną posadzkę:

  1. Trzeba zadbać o to, aby podłoże zostało oczyszczone z kruszącego się betonu, pyłu i innych zanieczyszczeń oraz pozbawionego mleczka cementowego
  2. Na oczyszczonym podłożu należy zastosować systemowy środek gruntujący, który wzmacnia podłoże i stanowi warstwę sczepną, która doskonale wiąże układaną wylewkę z podłożem.
  3. Po przygotowaniu podłoża i wcześniejszym zainstalowaniu obrzeży wyznaczających poziom przyszłej posadzki, o ile są potrzebne, należy nanieść odpowiednio przygotowaną masę. Masę na posadzki mineralne rozprowadza się i wyrównuje łatami i ramkami. W przypadku żywic stosuje się pędzle, wałki malarskie i wałki odpowietrzające lub kielnie, rakle.
  4. Posadzki mineralne zabezpiecza się powłokami żywicznymi lub układa na nich wybraną warstwę wykończeniową np. płytki, lub parkiet.

Wydajność wylewki samorozlewnej zależy od rodzaju podłoża orazzastosowanej zaprawy lub żywicy, sposobu aplikacji oraz warunków w miejscu realizacji prac. Warto pamiętać, że aby uzyskać odpowiedni efekt, trzeba odpowiednio przygotować powierzchnię, zadbać o to, aby kolejne etapy układania posadzki następowały w interwałach czasu określonych przez producenta. Czas schnięcia posadzki zależy od wybranego produktu. Niektóre zaprawy i żywice uzyskują trwałość umożliwiająca wejście na posadzkę już po kilku godzinach. Jednak warto mieć świadomość, że całkowite wiązanie zaprawy może trwać znacznie dłużej. Informacje na ten temat znajdują się w kartach technicznych udostępnianych przez producenta.

Wylewki samorozlewne
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123