#europasindwir - MC podnosi flagę dla Europy

09.05.2019

W dniu 7 maja 2019 r. MC-Bauchemie skorzystało z okazji zorganizowania konferencji na temat zarządzania, aby potwierdzić swoje zaangażowanie na rzecz demokracji i spójności w Europie, popierając kampanię #europasindwir ("Jesteśmy Europą") zainicjowaną przez regionalne stowarzyszenie "Initiativkreis Ruhr". Podczas spotkania w centrum szkoleniowym MC-Bauchemie w Bottrop, ponad 80 menedżerów z grupy MC z regionu DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria) wyraziło swoje poparcie dla tej wyraźnej deklaracji na rzecz Europy.
W kwietniu 2019 roku Zagłębie Ruhry Initiativkreis rozpoczęło kampanię #europasindwir, aby wezwać wszystkich obywateli uprawnionych do głosowania do skorzystania z ich podstawowego demokratycznego prawa do wolnych wyborów i do wzięcia udziału w wyborach europejskich 26 maja 2019 roku. "Od ponad pół wieku Unia Europejska jest podstawą pokoju, stabilności i dobrobytu na kontynencie europejskim. Jest czymś więcej niż tylko blokiem handlowym, jest wspólnotą wartości" - czytamy w jednym z przesłań zawartych w wezwaniu do głosowania w Zagłębiu Ruhry Initiativkreis. "Jednakże idea europejska osiągnęła punkt krytyczny w swojej ewolucji. Wspólne wartości i osiągnięcia, z których korzystają wszyscy obywatele Unii Europejskiej, są coraz bardziej zagrożone przez tendencje populistyczne i nacjonalistyczne". Wybory europejskie są zatem właściwym momentem dla obywateli UE, aby zaangażować się na rzecz pokojowej i demokratycznej Europy.
Przekonani Europejczycy

"Popieramy tę kampanię Initiativkreis Ruhr, również dlatego, że nasza grupa przedsiębiorstw korzysta ze stabilności politycznej i gospodarczej, która panowała w Europie od lat 70-tych, kiedy to rozpoczęliśmy naszą ekspansję za granicą niemiecką na inne kraje europejskie", wyjaśnia dr Claus-M. Müller, partner zarządzający MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG. "Jesteśmy również przekonani do Europejczyków i jesteśmy w pełni zaangażowani w tę wspólnotę wartości, którą jest Unia Europejska". Chociaż rynek niemiecki nadal odgrywa ważną rolę w działalności MC-Bauchemie, firma z siedzibą w Bottrop działa obecnie w ponad 20 krajach europejskich i ponad 40 krajach na całym świecie. W związku z tym MC-Bauchemie generuje obecnie dużą część swojej sprzedaży w innych krajach europejskich, co również przyczynia się do dalszego rozwoju swojej niemieckiej siedziby.
O Initiativkreis Ruhr

Initiativkreis Ruhr jest stowarzyszeniem, które zrzesza 74 przedsiębiorstwa i instytucje komercyjne - w tym MC-Bauchemie - w celu wspierania rozwoju gospodarczego i zmian strukturalnych w Zagłębiu Ruhry oraz wspierania projektów w dziedzinie biznesu, edukacji i kultury. Więcej informacji o Initiativkreis Ruhr można znaleźć na stronie: https://i-r.de/.

Saki M. Moysidis, PR-Manager

Meeting at MC-Bauchemie’s training centre in Bottrop on 7 May 2019, more than 80 managers from the MC group of companies in the DACH region (Germany, Austria and Switzerland) expressed their support for a clear declaration in favour of Europe.
Meeting at MC-Bauchemie’s training centre in Bottrop on 7 May 2019, more than 80 managers from the MC group of companies in the DACH region (Germany, Austria and Switzerland) expressed their support for a clear declaration in favour of Europe.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123