MC-PowerFlow evo w oparciu o najnowszą technologię polimeryzacji MC-Bauchemie

27.07.2020

Firma MC-Bauchemie rozszerzyła swoje portfolio produktów w zakresie domieszek do betonu o nową linię superplastyfikatorów MC-PowerFlow evo. Wybierając tę nazwę, firma MC pragnie podkreślić swoje przekonanie, że stanowi ona ewolucyjny skok w rozwoju technologii polimeryzacji MC. Rozbudowanie zakładu produkcyjnego PCE w Bottrop umożliwi dalsze prace nad polimeryzacją i tym samym rozwój szczególnie wydajnych składników PCE.


Wyzwania technologiczne w rozwoju betonu

W prawie wszystkich wytwórniach betonu towarowego i prefabrykatów betonowych w Niemczech są odzyskiwane pozostałości betonu oraz woda, przetwarzane, a następnie ponownie wykorzystywane. Coraz częściej ustawodawcy domagają się również stosowania kruszyw pochodzących z recyklingu, a badania naukowe wskazują, że w nadchodzących dziesięcioleciach tendencja ta zyska na atrakcyjności.

 

Stopniowe wycofywanie z produkcji energii elektrycznej z węgla w wielu krajach doprowadzi również do stałego spadku ilości wytwarzanych substancji lotnych. Dostępność surowców pierwotnych, takich jak żwir i piasek, również staje się ograniczona. Przemysł betonowy musi dostosować się do  zmieniających się warunków i znaleźć alternatywne surowce do produkcji betonu. Plastyfikatory, które funkcjonują w ramach tych nowych podstaw, mają zatem coraz większe znaczenie.

 

Dalszy rozwój sprawdzonej technologii polimeryzacji PCE

Wraz z nową generacją produktów PCE firma MC-Bauchemie wprowadziła na rynek szereg wysokowydajnych superplastyfikatorów, dzięki którym można sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom związanym z technologią produkcji solidnego betonu. Są to syntetyczne superplastyfikatory oparte na dalszym rozwoju sprawdzonej technologii polimerów PCE firmy MC-Bauchemie. Produkowane we własnych zakładach produkcyjnych w oparciu o opatentowany proces.

 

Wytrzymałe, łatwo obrabialne betony

Wysokowydajne superplastyfikatory z linii MC-PowerFlow evo bardzo dobrze nadają się do produkcji betonu towarowego i prefabrykatów, betonów sypkich i samozagęszczalnych, a także do łączenia z cementami klinkierowymi. Można je mieszać jednorodnie z betonem w krótkim czasie, przy czym dozowanie po dodaniu wody daje największą skuteczność. Ich doskonały efekt fluidyzacyjny jest natychmiast uwalniany, aby zapewnić szybką i ekonomiczną produkcję betonu. Oprócz efektywnego i ekonomicznego dozowania w celu uzyskania zakładanej konsystencji, producenci betonu mają pewność, co do stabilności produkcji.

 

Zoptymalizowane właściwości reologiczne z efektywną kontrolą konsystencji

MC-PowerFlow evo umożliwia znaczną optymalizację właściwości reologicznych betonu. Wyraźnie obniżona przyczepność i lepkość betonu powoduje bardzo dobrą pompowalność. Otrzymany w ten sposób beton towarowy posiada również doskonałe właściwości układania i zagęszczania. Nowe superplastyfikatory w połączeniu z wysoką wydajnością, szczególnie poprawiają energetycznie zoptymalizowaną produkcję i obróbkę betonu. A ponieważ można je łączyć również z alternatywnymi materiałami wyjściowymi, takimi jak zoptymalizowane pod kątem klinkieru spoiwa, materiały z recyklingu i woda lub surowce niższej jakości, przyczyniają się one również do ochrony środowiska i klimatu.

 

W porównaniu z konwencjonalnymi superplastyfikatorami nowa generacja MC-PowerFlow evo oferuje producentom betonu lepsze możliwości skutecznej kontroli konsystencji, również w trudnych warunkach, co przekłada się na większą niezawodność w produkcji, a także zoptymalizowanie pod względem reologicznym betonów.

Nowa linia superplastyfikatorów MC-PowerFlow evo, oparta została na najnowszej technologii polimeryzacji MC, oferujące producentom betonu lepsze możliwości skutecznej kontroli konsystencji, nawet w trudnych warunkach i tym samym niezawodność w produkcji wytrzymałych i reologicznie zoptymalizowanych betonów.
Nowa linia superplastyfikatorów MC-PowerFlow evo, oparta została na najnowszej technologii polimeryzacji MC, oferujące producentom betonu lepsze możliwości skutecznej kontroli konsystencji, nawet w trudnych warunkach i tym samym niezawodność w produkcji wytrzymałych i reologicznie zoptymalizowanych betonów.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123