Nowe przyspieszacze hartowania MC-FastKick

18.12.2017

Dzięki MC-FastKick firma MC opracowała nową grupę funkcyjną akceleratorów jako dalszy rozwój opatentowanej przez BASF koncepcji stabilizacji faz CS za pomocą eterów polikarboksylanowych. MC-FastKick nie tylko rozpoczyna utwardzanie betonu, ale również powoduje jego znaczne uplastycznienie, zapewniając mieszaninie bardzo dobre właściwości przetwórcze, płynięcia i aplikacyjne, w tym wysokie wartości wczesnej wytrzymałości. Te przyspieszacze znacznie skracają czas cyklu pracy prefabrykatów, a także ułatwiają skrócenie czasu utwardzania podczas budowy zimowej.

 

MC-FastKick ma pozytywny wpływ na wzrost kryształów w fazach wapniowo-krzemianowo-wodnych w betonie. Powoduje to znaczny wzrost szybkości krystalizacji, a tym samym znacznie wyższe wartości wczesnej wytrzymałości - ale bez negatywnego wpływu na pozostałe właściwości betonu. W chwili obecnej rodzina produktów składa się z dwóch członków: MC-FastKick 111 może być stosowany do betonu i żelbetonu*, a MC-FastKick 105 do betonu, żelbetonu i betonu sprężonego* - czyli praktycznie wszystkich rodzajów.
Zalety dla prekursorów i budownictwa zimowego
Firma MC-FastKick oferuje producentom prefabrykatów betonowych ogromne korzyści, ponieważ ich receptury osiągają wymaganą wytrzymałość niezbędną do znacznie szybszego usuwania izolacji/rozformowywania, zwiększając tym samym szybkość realizacji zamówień. Efekt przyspieszenia jest w dużej mierze zależny od reaktywności zastosowanego rodzaju cementu. Okres maksymalnego przyspieszenia w przypadku CEM I wynosi od 6 do 12 godzin, w przypadku CEM II od 8 do 16 godzin, a w przypadku CEM III od 10 do 20 godzin. Oprócz zastosowań w produkcji prefabrykatów betonowych, MC-FastKick nadaje się również do zastosowań w budownictwie zimowym, ponieważ kompensuje dłuższe czasy utwardzania, które w przeciwnym razie wynikałyby z obniżonych temperatur.
Oprócz zwiększonych wartości wczesnej wytrzymałości, nowe przyspieszacze hartowania firmy MC wytwarzają także nieco zwiększone wartości 28-dniowe wytrzymałości. Specjalny mechanizm aktywacji w domieszce powoduje, że matryca betonowa staje się gęstsza i tym samym szybciej osiąga wyższe wartości wytrzymałości.
Znaczny efekt uplastyczniający
W połączeniu z plastyfikatorem na bazie PCE, MC-FastKick oferuje nie tylko wzrost wczesnych wartości wytrzymałości, ale także wydłużenie konsystencji betonu nawet o dwie klasy, co znacznie poprawia jego sypkość bez wpływu na zachowanie sztywności. W konsekwencji można zmniejszyć ilość stosowanych plastyfikatorów i/lub zawartość wody, co spowoduje zmniejszenie stosunku woda/cement i przyniesie oszczędności w zużytym cemencie. Pomaga to w obniżeniu kosztów, a także w ochronie środowiska.
*zgodnie z normą EN 206-1 i w połączeniu z normą DIN 1045-2

Oferując szereg korzyści, MC-FastKick zwiększa wydajność produkcji prefabrykatów betonowych i budownictwa zimowego.
Oferując szereg korzyści, MC-FastKick zwiększa wydajność produkcji prefabrykatów betonowych i budownictwa zimowego.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123