Nowa funkcja kierownicza w MC-Bauchemie Austria

17.04.2019

Z dniem 1 lutego 2019 roku Markus Weinzierl (42) przejął obowiązki dyrektora zarządzającego MC-Bauchemie Müller GmbH oraz Botament Systembaustoffe GmbH & Co KG, spółki siostrzanej MC-Bauchemie w Austrii.
Inżynier chemik i dyplomowany inżynier przemysłowy odniósł w Austrii w ciągu ostatnich 14 lat sukces na stanowisku dyrektora ds. sprzedaży i dystrybucji u działającego na całym świecie producenta cementu. Spędziwszy wiele lat w branży budowlanej w Austrii, przynosi ze sobą doskonałą sieć kontaktów w przemyśle betonowym, w handlu budowlanym oraz w wielu firmach budowlanych. Wykorzysta to oraz swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, aby rozwinąć działalność MC-Bauchemie w segmencie przemysłu betonowego, szczególnie w zakresie dodatków i domieszek.
Markus Weinzierl zaangażuje się również w działania mające na celu rozszerzenie segmentu rynku przemysłu infrastrukturalnego, w którym MC-Bauchemie oferuje wysokiej jakości systemy ochronne i naprawcze dla obiektów budownictwa lądowego i przemysłowego. Jego zadaniem będzie również dalsze rozszerzanie zasięgu działalności firmy Botament, co oznacza profesjonalną jakość systemowych materiałów budowlanych, oraz zwiększanie jej rentowności. Markus Weinzierl odpowiada przed Anją Spirres, dyrektorem zarządzającym MC-Bauchemie Müller GmbH w Austrii i dyrektorem regionalnym regionu DACH w grupie MC-Bauchemie.
Saki M. Moysidis, PR-Manager

Z dniem 1 lutego 2019 r. Markus Weinzierl (42) przejął odpowiedzialność jako dyrektor zarządzający MC-Bauchemie Müller GmbH i Botament Systembaustoffe GmbH & Co KG w Austrii.
Z dniem 1 lutego 2019 r. Markus Weinzierl (42) przejął odpowiedzialność jako dyrektor zarządzający MC-Bauchemie Müller GmbH i Botament Systembaustoffe GmbH & Co KG w Austrii.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123