Nowy beton zalewowy Emcekrete 50 A do grubszych warstw

23.11.2020

Firma MC-Bauchemie wprowadziła nowy produkt do swojej oferty betonów i zapraw Emcekrete przeznaczony do zalewania kotew i podlewek w budownictwie betonowym. Dzięki produktowi Emcekrete 50 A użytkownicy otrzymują teraz wolnowiążący beton do spoinowania, który może być stosowany zarówno do podlewek o grubości warstwy do 320 mm, jak i jako zaprawa naprawcza spełniająca niemieckie wytyczne  RL-SIB.

 

Emcekrete 50 A zawiera wysokiej jakości surowce, które dzięki zmniejszonemu ciepłu hydratacji zapobiegają powstawaniu rys i spękań. Ten gotowy do użycia beton musi być tylko zmieszany z wodą i wykazuje doskonałe właściwości płynięcia. Jest łatwo pompowalny i samorozlewny. Emcekrete 50 A charakteryzuje się niskim skurczem i dobrą przyczepnością do podłoża. Cechuje się również wysoką odpornością na cykliczne zamrażanie i rozmrażanie zgodnie z metodą testowania CDF*. Osiąga wartości wytrzymałości na ściskanie 20 N/mm² po jednym dniu, 55 N/mm² po siedmiu dniach i 65 N/mm² po 28 dniach, spełniając tym samym kryteria dla klasy wytrzymałości na ściskanie C 50/60. Emcekrete 50 A został przetestowany zgodnie z normą EN 12390-8 przy ciśnieniu wody 5 bar, spełniając wymagania wodoszczelności dla klas wilgotności WO, WF i WA. 

 

Szeroki zakres zastosowań w zakresie spoinowania i napraw

W przeszłości takie produkty do spoinowania stosowano przede wszystkim do zastosowań cienkowarstwowych. Maksymalna grubość warstwy była ograniczona do 25-krotności największej ziarnistości kruszywa. Przy maksymalnej wielkości ziaren 8 mm oznaczało to maksymalną grubość warstwy 200 mm. Wraz z pojawieniem się nowego niemieckiego kodeksu DAfStb z lipca 2019 r. w sprawie "Produkcji i stosowania betonu cementowego do spoinowania i zaprawy do spoinowania" możliwe jest teraz stosowanie betonów do spoinowania o niskim cieple hydratacji i wczesnej wytrzymałości na ściskanie osiągających po 24 godzinach wartości od 10 do 25 N/mm² - w warstwie o grubości 40 razy większej od maksymalnej wielkości ziaren. Przy maksymalnej wielkości ziarna 8 mm oznacza to teraz maksymalną grubość warstwy 320 mm. Emcekrete 50 A spełnia ten wymóg i umożliwia w ten sposób zalewanie większych objętości.

 

Emcekrete 50 A spełnia również wymagania niemieckich regulacji w zakresie budownictwa lądowego ZTV-ING dla podlewania łożysk i przegubów oraz podlewania płyt kotwiących. Dzięki temu beton do spoinowania MC-Bauchemie może być teraz stosowany również w obiektach budownictwa inżynieryjnego.

 

Ponadto, zgodnie z trzecią nowelizacją niemieckiej ustawy o naprawach RL-SIB, beton do spoinowania może być stosowany jako zaprawa naprawcza do reprofilacji elementów betonowych. Ten samorozlewny produkt może być zatem stosowany również do napraw betonu konstrukcyjnego.

 

Dalsze obszary zastosowania to osadzanie odwodnień, szyn podsuwnicowych i słupów w fundamentach kielichowych. Wypełnianie pustek i przerw między elementami, sztywne połączenia między prefabrykatami oraz między prefabrykatami a betonem monolitycznym dzięki Emcekrete 50A przestaną być problemem

* Podciąganie kapilarne roztworu soli odladzających i próba zamrażania-odmrażania

 

 

Naprawa koryta odwadniającego w podziemnym parkingu przy użyciu Emcekrete 50 A. Nowy, wolno twardniejący beton do spoinowania firmy MC-Bauchemie może być stosowany wykonywania podlewek o grubości warstwy do 320 mm, jak również jako zaprawa na-prawcza spełniająca niemieckie wytyczne RL-SIB.
Naprawa koryta odwadniającego w podziemnym parkingu przy użyciu Emcekrete 50 A. Nowy, wolno twardniejący beton do spoinowania firmy MC-Bauchemie może być stosowany wykonywania podlewek o grubości warstwy do 320 mm, jak również jako zaprawa na-prawcza spełniająca niemieckie wytyczne RL-SIB.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123