Seminarium dla specjalistów budowlanych z Ghany

28.05.2019

W dniach od 13 do 17 maja 2019 r. ponad 20 inżynierów budownictwa, projektantów, wykonawców budowlanych i przedstawicieli branży budowlanej z Ghany wzięło udział w pięciodniowym specjalistycznym seminarium MC-Forum na temat "Zrównoważony beton i jego naprawa" w Centrum Szkoleniowo-edukacyjnym MC w Bottrop.
Wydarzenie to, realizowane wspólnie z Federalnym Niemieckim Instytutem Badań i Testów Materiałowych (BAM) i wspierane przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), miało każdego dnia inny cel. Po wprowadzeniu technologii betonu i domieszek w pierwszym dniu, w kolejnych dniach nacisk kładziono na budowę dróg, mostów i torów kolejowych oraz ich zabezpieczenie i naprawę, na iniekcje, hydroizolację, systemy powlekania podłóg, jak również na roztwory płytek i pomieszczenia wilgotne. Wykłady ekspertów MC zostały połączone z praktycznymi pokazami technologii aplikacji MC. Urozmaicony program spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami uczestników i dostarczył impulsów do intensywnej wymiany know-how.
MC-Bauchemie posiada długoletnie relacje biznesowe na całym kontynencie afrykańskim i od kilku lat jest reprezentowane przez własne firmy w Ghanie i Gwinei, a od końca 2018 roku również w Etiopii.

 

Grupa inżynierów budownictwa, planistów, wykonawców i przedstawicieli branży budowlanej z Ghany po zwiedzeniu fabryki przed nowym głównym budynkiem MC-Bauchemie w Bottrop.
Grupa inżynierów budownictwa, planistów, wykonawców i przedstawicieli branży budowlanej z Ghany po zwiedzeniu fabryki przed nowym głównym budynkiem MC-Bauchemie w Bottrop.
© MC-Bauchemie 2019
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123