Technologia renowacji studni kanalizacyjnych

16.10.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w woj. Śląskim jako inwestor,  zgłosił się do jednago z naszych ekspertów - A. Gonery z projektem związanym z renowacją studni kanalizacyjnych na terenie miasta, który użytkuje i eksploatuje sieć kanalizacyjną.

 

Inwestor określił, iż na jednym z ciągów kanalizacji grawitacyjnej, tuż za odcinkiem kanalizacji tłocznej, występuje silne uszkodzenie ścian studni kanalizacyjnych i poprosił o wizję lokalną oraz pomoc w doborze technologii renowacji i zabezpieczenia obiektów kanalizacyjnych.

Po dokonaniu wizji lokalnej oraz wykonaniu dokumentacji zdjęciowej stwierdzono silną korozję spoiwa cementowego, zmurszały beton oraz głęboką korozję elementów betonowych studni spowodowanych silną korozją siarczanową i/lub korozją wywołaną biogennym kwasem siarkowym.

 

Na spotkaniu omówiono z inwestorem koncepcję technologii przewidzianej do odnowy uszkodzonych studni. Do współpracy zaproszono również lokalnego wykonawcę, który miał zastosować materiały firmy MC-Bauchemie zgodnie z technologią na wyżej wymienionych obiektach.

Po podpisaniu przez inwestora oraz wykonawcę umowy i przekazaniu placu budowy rozpoczęto prace renowacyjne, które polegały m.in. na:

  • Przygotowaniu podłoża myjką ciśnieniową o ciśnieniu roboczym min. 500 bar.
  • Reprofilacji oraz odtworzeniu ścian betonowych studni metodą narzutu na mokro materiałem Ombran MHP-SP
  • Nałożeniu powłoki ochronnej Ombran CPS odpornej na korozję wywołaną biogennych kwasem siarkowym

 

W trakcie prac pełniono też nadzór technologiczny nad poprawnością przeprowadzenia wszystkich etapów prac z zastosowaniem materiałów firmy MC-Bauchemie.

Pierwsze realizacje u tego inwestora miały miejsce już w 2013 roku w wyżej opisanej technologii renowacyjnej i od tamtej pory inwestor zleca prace wykonawcom na wykonanie remontów studni kanalizacyjnych w technologii firmy MC-Bauchemie z wykorzystaniem produktów Ombran.

Technologia renowacji studni kanalizacyjnych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123