Polityka prywatności

 

Informaje ogólne i obowiązkowe

MC-Bauchemie bardzo poważnie podchodzi do tematu ochrony danych osobowych. Państwa dane są przez nas poufnie traktowane i zgodnie

z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

 

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnmym za stronę jest:

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

 

Müllerstraße 1-8

46238 Bottrop

Niemcy

Telefon: +49 (0) 2014 101-0

Fax: +49 (0) 2014 101-400

E-Mail: info@mc-bauchemie.de

 

Inspektor Ochrony Danych

W ramach naszej organizacji Inspektorem Ochrony Danych jest:

 

Andreas Kuczera

Inspektor Ochrony Danych Grupy MC 

Telefon: +49 (0) 20 41 101-0

Fax: +49 (0) 20 41 101-400

E-mail: dsb@mc-bauchemie.de

 

Gromadzenie danych na stronie internetowej

 

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie stanowią zagrożenia dla komputera oraz nie zawieraja wirusów. Dzieki nim strona internetowa jest bardziej przyjazna, funkcjonalna i bezpieczna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce na komputerze. 

 

Większość używanych plików cookie to tak zwane „pliki sesyjne”. Zostają one automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin na stronie. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu, do momentu gdy nie zostaną usunięte przez użytkownika. Dzięki tym plikom rozpoznamy Państwa przeglądarkę podczas ponownego odziedzenia witryny internetowej.

 

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o korzystaniu z plików cookie, a wtedy Państwo samodzielnie zadecyzują czy zablokować czy usunąć pliki cookie. Przeglądarka może automatycznie akceptować pliki cookie przy określonych warunkach, zawsze je blokowaćć lub usuwać przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność witryny. 

Pliki cookie niezbędne w komunikacji elektronicznej lub wykorzystywane do świadczenia określonych funkcji  są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych. Administrator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie. Jeśli są przechowywane inne pliki cookie (np. pliki analizujące aktywność użytkownika na stronie) to będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

 

Przekazywanie plików cookie do krajów trzecich poza europejskim Obszarem Gospodarczym nie jest zamierzone (z wyjątkiem plików cookie z zewnętrznych komponentów, dla których jest to wyraźnie określone). 

 

Pliki Server-Log-files

W plikach Server-Log-files automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych), które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

 

- typ i wersja przeglądarki

 

- używany system opracyjny

 

- adres URL strony

 

- nazwa hosta komputera dostępowego

 

- godzina połączenia z sewerem

 

- adres IP

 

Dane nie są łączone z danymi z innych źródeł. Pliki Server-Log-files są przechowywane maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane. Dane są przechowywanie ze względów bezpieczeństwa, aby móc wyjaśnić np. przypadki nadużyć. Ze względów dowodowych dane należy udostępnić i nie będą one usuwane dopóki incydent nie zostanie ostatecznie wyjaśniony. W tym czasie przetwarzanie jest ograniczone.

 

Formularz kontaktowy

Aby skontaktować się z nami zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego. Do wyełnienia forumarza niezbędne są dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, numery telefonów, adres e-mail), temat wiadomości oraz jej treść, a także informacja dot. interesujących Państwa materiałów informacyjnych. Wykorzystujemy dane celem odpowiedzi na zadane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych). Ponadto jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami handlowymi i podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia o ochronie danych). Dane są przekazywane do dostawcy usług hostingowych, który zarządza witryną w naszym imieniu. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych osobom trzecim. Planujemy zachować dane przez okres 10 lat, a następnie je usunąć. Przesyłanie danych do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie jest zamierzone.

 

Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www. Narzędzie jest zarządzane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics używa plików cookie (tzw. ciasteczka). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które analizują Państwa aktywnośc na stronie. Informacje generowane przez pliki cookie dot. korzystania ze strony są przesyłane i przechowywane na serwerz Google w Stanach Zjednoczonych.

 

Pliki cookie sa przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych. Administrator witryny ma uzasadnione interes w analizaowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej jak i reklam.

 

Anonimowość adresu IP

Na stronie uruchomiliśmy funcję anonimowości adresu IP, dzięki czemu Państwa adres IP zanim zostanie przekazany Stanom Zjednoczony będzie przez Google skrócony na terenie Unii Europejskiej oraz innych Państwach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany przez google na serwer do Stanow Zjednoczonych i tam skrócony. W imieniu administratora, strony Google wykorzysta te informacje, aby dokonać oceny witry, z której korzysta użytkownik, do sporządzenia raportów dot. aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Adres IP udostępniony przez przeglądarkę jako część Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Za pomocą odpiedniego ustawienia przeglądarki mogą Państwo uniemożliwić przechowywanie plików cookie; należy mieć na uwadze, że w przypadku takiego ustawienia przeglądarki nie będą Panstwo w pełni korzystać z wszystkich funkcji strony. Mogą Państwo również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania z witryny (w tym adresu IP) do Google i ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem:

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Klikając na poniższy link mogą Państwo zapobiec gromadzeniu dnaych przez Google Analytics. Zostanie ustawiony plik cookie, ktory przy kolejnych odwiedzinach witryny umożliwi rezygnację z gromadzenia danych:

 

Więcej informacji na temat korzystania z danych osobowych przez Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: www.mc-bauchemie.de

 

Przetwarzanie danych w ramach umowy

Zawarliśmy z Google umowę w sprawie przetwarzania danych. Korzystając z Google Analytics stosujemy się do wymagań niemieckich organów ochrony danych.

 

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek zasilanych przez Google. Administratorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzą Państwo dowolną witrynę z włączoną wtyczą YouTube połączycie się Państwo z serwerami YouTube. Po zalogowaniu sie do konta YouTube, YouTube powiąże przeglądarkę z Państwa profilem. Mogą Państwo temu zapobiec wylogowując się z konta. Korzystanie z YouTube ma na celu uatrakcyjnić naszą ofertę dostępną online, co stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych.

 

Więcej informacji na temat korzystania z danych osobowych przez YouTube znajdą Państwo pod adresem:

 

W ramach współpracy z YouTube nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom.

 

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych

Niektóre działania związane z przetwarzaniem danych są możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą. W każdym momencie mogą Państwo wycofać wcześniej złożoną zgodę wysyłając do nas maila. Odowołanie  nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu ich odwołania.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo odwołać się do właściwego organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą  w Warszawie.

 

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Informacja, korekta, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo poprosić MC-Bauchemie w dowolnym momencie o wyczerpujące informacje na temat Państwa danych. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia o ochronie danych maja Państwo prawa korekty, usunięcia i zablokowania danych osobowych w dowolnym momencie.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123