Właściwości

 • Gotowa do użycia dyspersja parafin na bazie wody
 • Tymczasowa ochrona przed parowaniem w czasie reakcji
 • Opóźnia ustawienie powierzchni
 • Silny efekt barierowy
 • Umożliwia odmierzenie pasty cementowej na powierzchni
 • Ułatwia optymalny postęp nawodnienia w powierzchniowej warstwie betonu
 • Minimalizuje występowanie wczesnych pęknięć skurczowych
 • Zmniejsza tempo nasycania dwutlenkiem węgla
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Filmotwórczy
 • Aplikacja metodą natryskową
 • Posiada certyfikat TL NBM-StB 09, typ AH

Aplikacje

 • Utwardzanie świeżo ułożonego betonu zgodnie z niemieckim kodem TL NBM-StB 09, typ AH

 • Betonowy środek utwardzający do konstrukcji drogowych

 • Utwardzanie betonu na powierzchniach wymagającym przyczepności

 • Produkt zawierający opóźniacz i środek utwardzający

 • Do tworzenia nawierzchni o ograniczonym hałasie i betonu o zwiększonej przyczepności

 • Na ruchome powierzchnie umytego betonu

 • Do natychmiastowego zastosowania na świeżo ułożony beton

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123