Właściwości

 • Praktycznie bezwonna
 • Szybko ulega biodegradacji
 • Wykazuje doskonałe właściwości antyadhezyjne
 • Łatwa do rozprowadzenia / łatwa w aplikacji
 • Nie zawiera olejów mineralnych
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Gotowa do użycia
 • Klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie)
 • GISCODE: BTM5

Obszary zastosowań

 • Szalunki metalowe, z tworzyw sztucznych oraz drewniane
 • Produkcja wysokiej jakości betonów licowych
 • Zastosowanie w elementach prefabrykowanych oraz na placu budowy
 • Szalunki ogrzewane do +80°C

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123