Właściwości

 • Emulsja antyadhezyjna na bazie parafiny
 • Wykazuje doskonałe właściwości antyadhezyjne
 • Tworzy antyadhezyjną warstwę odporną na działanie czynników atmosferycznych
 • Ulega biodegradacji
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Wodorozcieńczalna, o bardzo łagodnej woni
 • Nakładana pędzlem lub natryskiem
 • Gotowa do użycia
 • Klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie)
 • Poziom jakości 4 zgodnie z kryteriami Niemieckiego Towarzystwa ds. Zrównoważonego Budownictwa (niem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) ENV 1.2 „Zagrożenia dla środowiska lokalnego“

Obszary zastosowań

 • Niechłonne deskowania drewniane z dodatkiem tworzywa sztucznego, deskowania stalowe oraz z tworzyw sztucznych
 • Deskowania chłonne, np. drewniane, styropianowe, z płyt OSB
 • Matryce strukturalne
 • Produkcja wysokiej jakości powierzchni betonu architektonicznego
 • Przydatny w produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, na budowie oraz w budownictwie mostowym
 •  Zapobiega występowaniu cukru drzewnego na powierzchni drewnianych deskowań

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123