Wyzwania i aplikacje

PIELĘGNACJA BETONU - SZYBKA, NIEZAWODNA I SKUTECZNA

Sama wysoka wytrzymałość na ściskanie nie wystarczy, aby osiągnąć beton o wymaganej trwałości. Znacznie bardziej wiarygodnym wskaźnikiem jest jego gęstość (zgodnie z definicją w normie EN 206-1), ponieważ niska porowatość i przepuszczalność niezmiennie oznacza większą odporność na wpływy zewnętrzne. Tylko wczesna pielęgnacja świeżej powierzchni betonu jest niezbędna do zapewnienia jego długotrwałej odporności na niszczące działanie czasu. Na naszych gotowych do użycia środkach do pielęgnacji betonu Emcoril można polegać, pownieważ tworzą skuteczna powłokę, która zapewnia optymalny przebieg procesu hydratacji. Nieprzepuszczalna, ciągła warstwa, która zatrzymuje wilgoć w betonie pozwala na nieprzerwaną reakcję twardnienia, dzięki czemu młody beton jest już w pierwszych miesiącach dobrze chroniony przed agresywnymi czynnikami środowiskowymi. Produkty Emcoril są aplikowane w jednym cyklu roboczym za pomocą standardowych komercyjnych urządzeń natryskowych wyposażonych w płaskie dysze natryskowe. Możliwa jest również aplikacja pędzlem lub wałkiem.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123