Właściwości

 • Ekstremalnie wysoka ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem betonu, szczególnie latem przy wysokich temperaturach
 • Gotowy do natychmiastowego użycia, dyspersja parafinowa na bazie wody
 • Wysoki stopień szczelności
 • Umożliwia optymalny przebieg procesu hydratacji we wierzchniej warstwie betonu
 • Minimalizuje ryzyko tworzenia się wczesnych rys skurczowych
 • Spowalnia proces karbonatyzacji
 • Tworzy warstwę ochronną, szybko wysycha
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Nanoszony za pomocą natrysku
 • Testowany zgodnie zTL NBM-StB 09, typ BM jako środek do pielęgnacji betonu
 • Zapobiega niedostatecznemu przyrostowi wytrzymałości
 • Ochrona przed silnym nasłonecznieniem i ruchami powietrza
 • Utrzymuje wilgoć na powierzchni świeżego betonu i jastrychu

Obszary zastosowań

 • Środek do pielęgnacji świeżego betonu zgodnie z TL NBM-StB
 • Ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem wody w konstrukcjach betonowych, jak np. płyty betonowe, ściany, fundamenty, wsporniki
 • Zapobiega parowaniu powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz
 • Możliwość aplikacji na świeży, matowo-wilgotny beton (w momencie gdy widoczna powłoka wodna zniknie i powierzchnia betonu stanie się matowo-wilgotna)
 • Środek do pielęgnacji powierzchni betonowych i jastrychu

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123