Właściwości

 • Wysoka ochrona przeciw parowaniu
 • Nie zawiera rozpuszczalników gotowy do natychmiastowego użycia
 • Spowalnia proces karbonatyzacji
 • Zapobiega niedostatecznemu przyrostowi wytrzymałości
 • Ochrona przed silnym nasłonecznieniem i ruchami powietrza
 • Utrzymuje wilgoć na powierzchniach świeżego betonu i jastrychu
 • Nanoszony za pomocą pędzla, rolki lub natrysk
 • Tworzy warstwę, film ochronny
 • Klasa zagrożenia dla wody WGK 1 - niewielkie zagrożenie dla wody

Obszary zastosowań

 • Środek do pielęgnacji powierzchni betonowych i jastrychu
 • Zapobiega parowaniu powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123