Właściwości

 • Gotowy do natychmiastowego użycia, polimerowa dyspersja na bazie wody
 • Chroni beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody
 • Umożliwia optymalny przebieg procesu hydratacji we wierzchniej warstwie betonu
 • Minimalizuje ryzyko tworzenia się wczesnych rys skurczowych
 • Spowalnia proces karbonatyzacji
 • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe, co wpływa na poprawę gładkości betonu
 • Zwiększa zdolność zatrzymywania wody w betonie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Tworzy powłokę ochronną
 • Nanoszony za pomocą natrysku

Obszary zastosowań

 • Ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem wody, stosowana w ramach klasycznej pielęgnacji betonu, wykorzystywanego do wykonania posadzek przemysłowych
 • Stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
 • Układanie posadzek przemysłowych z posypką z twardego ziarna, np. MC-Top B
 • Aplikowany na wygładzony beton, związany w stopniu umożliwiającym chodzenie po nim

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123