Właściwości

 • Gotowa do użycia dyspersja polimerowa na bazie wody
 • Ochrona przed parowaniem w celu ostatecznego utwardzenia betonu
 • Ułatwia optymalny postęp nawodnienia w powierzchniowej warstwie betonu
 • Minimalizuje występowanie wczesnych pęknięć skurczowych
 • Zmniejsza tempo nasycania dwutlenkiem węgla
 • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie powierzchni (poprawa jakości powierzchni)
 • Zwiększa retencję wody w betonie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Filmotwórczy
 • Aplikcja metodą natryskową

Aplikacje

 • Ochrona przed parowaniem do końcowego utwardzania betonu w konstrukcjach posadzek przemysłowych
 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz (dla temperatur powierzchni / powietrza > + 25°C, dodatkowo zwilżyć wodą. W obecności silnych wiatrów, a dla klas ekspozycji XM, XD, XF i XS, dodatkowe zwilżanie wodą jest wymagane w temperaturach > + 15 °C. Źródło: Utwardzanie i ochrona świeżego betonu, wydanie 4/2014)
 • Do układania podłóg przemysłowych z nawierzchnią o twardych ziarnach, takich jak MC-Top B.
 • Do aplikacji na beton gładki i chodzony

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123