Właściwości

 • Gotowy do natychmiastowego użycia, polimerowa dyspersja na bazie wody
 • Tymczasowa ochrona betonu przed zbyt szybkim odparowaniem wody, stosowana na etapie wiązania posadzek przemysłowych
 • Wpływa na większą gładkość betonu
 • Umożliwia optymalny przebieg procesu hydratacji we wierzchniej warstwie betonu
 • Minimalizuje ryzyko tworzenia się wczesnych rys skurczowych zgodnie z wymaganiami normy EN 13670
 • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie powierzchniowe, co wpływa na poprawę gładkości betonu
 • Zwiększa zdolność zatrzymywania wody w betonie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Nanoszony za pomocą natrysku

Obszary zastosowań

 • Tymczasowa ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem wody, stosowana do pielęgnacji betonu w fazie wiązania posadzek przemysłowych
 • Układanie posadzek przemysłowych z posypką z twardego ziarna, np. MC-Top B
 • Możliwość aplikacji na świeży lub matowo-wilgotny beton

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123