Właściwości

 • Gotowa do użycia dyspersja polimerowa na bazie wody
 • Tymczasowa ochrona betonu przed odparowaniem wody
 • Poprawia gładkość betonu
 • Ułatwia optymalny postęp nawodnienia w warstwie betonu blisko powierzchni
 • Zmniejsza pękanie odsłoniętych powierzchni wynikające z kurczenia się w świeżym stanie wg. zgodnie z EN 13670 / DIN 1045-3
 • Zwiększa wytrzymałość na rozciąganie powierzchni (poprawa jakości powierzchni)
 • Zwiększa retencję wody w betonie
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Aplikacja metodą natryskową

Aplikacje

 • Tymczasowa ochrona przed parowaniem do pośredniego utwardzania posadzek przemysłowych podczas wiązania
 • Środek wygładzający do posadzek przemysłowych w betonie
 • Do budowy posadzek przemysłowych z posadzką z twardego ziarna, np. MC-Top B.
 • Do aplikacji na beton świeży lub matowo-wilgotny

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123