Właściwości

 • Gotowa do użycia dyspersja parafin na bazie wody
 • Gotowy do natychmiastowego użycia, dyspersja parafinowa na bazie wody aplikowana na świeży beton
 • Opóźnia wiązanie cementu na powierzchni betonu i umożliwia w ten sposób wypłukiwanie powierzchni
 • Tymczasowa ochrona przed zbyt szybkim odparowaniem betonu w trakcie czasu reakcji
 • Umożliwia optymalny przebieg procesu hydratacji we wierzchniej warstwie betonu
 • Minimalizuje ryzyko tworzenia się wczesnych rys skurczowych
 • Spowalnia proces karbonatyzacji
 • Wysoki stopień zamykania (> 75 %)
 • Tworzy powłokę ochronną
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Nanoszony za pomocą natrysku
 • Testowany zgodnie z TL NBM-StB 09, typ AH

   

Obszary zastosowań

 •  Środek do pielęgnacji świeżego betonu zgodnie z TL NBM-StB, typ AH
 • Środek do pielęgnacji betonu przy budowie połączeń komunikacyjnych oraz elementów budowlanych, obciążonych ruchem kołowym bez specjalnych wymagań dot. przyczepności, np. budowa dróg
 • Produkt łączący właściwości opóźniacza powierzchniowego i środka do pielęgnacji betonu
 • Do betonu drogowego o zredukowanym poziomie hałasu i betonu o zwiększonym stopniu przyczepności
 • Do betonu drogowego o powierzchni betonu płukanego
 • Nadaje szorstkość szczelinom roboczym (przed betonowaniem końcowym całkowicie usunąć)
 • Możliwość aplikacji na świeży beton

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123